Vernieuwing parkeerbeleid

Home > Inwoners > Vernieuwing parkeerbeleid

Vernieuwing parkeerbeleid

Parkeren in Zoetermeer moet nu, maar ook in de toekomst prettig zijn. Daarom zijn we benieuwd naar uw mening en ervaringen. Kunt u uw auto of fiets goed kwijt in Zoetermeer? Is er genoeg parkeerplaats op de juiste plekken? En hoe passen we nieuwe ontwikkelingen het beste toe? Laat het ons weten door het invullen van de vragenlijst.

Markt

Vernieuwing parkeerbeleid

Met uw inbreng gaan we het parkeerbeleid van Zoetermeer vernieuwen. Het parkeerbeleid stamt uit 2012 en is verouderd. We staan de komende jaren voor andere ontwikkelingen en uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van deelauto's, deelfietsen, nieuwe apps en verbeterde reisinformatie.

Zoetermeer wil 10.000 tot 16.000 woningen bouwen. Dit vraagt ook nieuwe parkeeroplossingen. Vooral in de binnenstad en in de nieuwe stadswijk De Entree. Ook gebruiken meer mensen de fiets. Om dit te stimuleren wil de gemeente zorgen voor genoeg plekken om fietsen te stallen. We denken er bijvoorbeeld over na om voldoende fietsenstallingen te vereisen bij nieuwbouwprojecten.

Inwoners en ondernemers betrekken

Met al deze vragen rondom parkeren gaat de gemeente, samen met inwoners en ondernemers aan de slag. Zo krijgen we straks een parkeerbeleid dat klaar is voor de toekomst. Via de vragenlijst kunt u uw mening, ervaringen en knelpunten met ons delen. Wilt u meepraten over het nieuwe parkeerbeleid? Meld u dan aan voor het panel. Dit panel komt twee keer bij elkaar. De eerste bijeenkomst is in maart 2019.

Aanmelden voor het panel en/of de vragenlijst invullen kan via www.zoetermeer.nl/parkeeronderzoek. Reageren kan tot en met 14 februari 2019.