Vernieuwing parkeerbeleid

Home > Inwoners > Vernieuwing parkeerbeleid

Vernieuwing parkeerbeleid

Parkeren in Zoetermeer moet nu, maar ook in de toekomst prettig zijn. Het parkeerbeleid stamt uit 2012 en is verouderd. We staan de komende jaren voor andere ontwikkelingen en uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van deelauto's, deelfietsen, nieuwe apps en verbeterde reisinformatie.

Markt

Zoetermeer wil 10.000 tot 16.000 woningen bouwen. Dit vraagt ook nieuwe parkeeroplossingen. Vooral in de binnenstad en in de nieuwe stadswijk De Entree. Ook gebruiken meer mensen de fiets. Om dit te stimuleren wil de gemeente zorgen voor genoeg plekken om fietsen te stallen. We denken er bijvoorbeeld over na om voldoende fietsenstallingen te vereisen bij nieuwbouwprojecten.

Inwoners en ondernemers betrekken

Met al deze vragen rondom parkeren is de gemeente, samen met inwoners en ondernemers aan de slag. Zo krijgen we straks een parkeerbeleid dat klaar is voor de toekomst. Via een vragenlijst hebben inwoners en bezoekers van Zoetermeer hun mening, ervaringen en knelpunten in februari 2019 met ons kunnen delen. Ruim 1300 mensen vulden de vragenlijst in. Daar zijn we erg blij mee. Van maart tot en met mei zijn er panelbijeenkomsten met groepen van ondernemers/belangengroepen en inwoners om verder mee te praten over het nieuwe parkeerbeleid.

Resultaten van de enquête parkeerbeleid

Hier vindt u de rapportage met de uitkomsten van de enquête en een samenvatting hiervan.

Contact

Door een technisch probleem duurt het soms langer voordat u een ontvangstbevestiging krijgt.

Onze excuses voor het ongemak.