2. Huisvesting

Home > Inwoners > Vergunninghouders > 2. Huisvesting

2. Huisvesting

Algemeen

Waarom moet Zoetermeer vergunninghouders huisvesten?

Zodra asielzoekers een vergunning hebben gekregen om (voor een bepaalde periode) te mogen blijven in Nederland, hebben zij recht op eigen woonruimte. De huisvesting van deze vergunninghouders is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle Nederlandse gemeenten. Zoetermeer draagt daar als Nederlandse gemeente net als de anderen haar steentje aan bij.

Hoeveel vergunninghouders moet de gemeente huisvesten?

Jaarlijks krijgt iedere gemeente van het Rijk een taakstelling voor het aantal te huisvesten vergunninghouders. Het aantal is afhankelijk van het aantal inwoners en van de instroom. De taakstelling voor 2016 bedroeg het huisvesten van 314 vergunninghouders. In 2017 was de taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders 166. Voor 2018 was de taakstelling 173 te huisvesten vergunninghouders en voor 2019 is de taakstelling voor de eerste helft van het jaar 57 vergunninghouders.

Hoe weet ik of er vergunninghouders in mijn straat komen wonen?

De gemeente geeft geen informatie over wie waar wordt gehuisvest, ook niet over vergunninghouders. Met een medewerker van VluchtelingenWerk gaan vergunninghouders kennismaken met hun naaste buren. Gaat het om meer dan 10 mensen op één locatie, dan nodigt de gemeente de omwonenden uit voor een informatiebijeenkomst.

Is de huisvesting tijdelijk of permanent?

Beide kan het geval zijn. Wanneer vergunninghouders een eigen sociale huurwoning betrekken, gaat het om permanente woonruimte.

Reguliere woningen

Waar worden de vergunninghouders gehuisvest?

De vergunninghouders worden verspreid over de stad in huurwoningen gehuisvest en betalen hiervoor huur.

Wie betaalt de inrichting van de woningen?

Vergunninghouders die in Zoetermeer komen wonen, betalen de inrichting van de woning zelf. Omdat de meeste vergunninghouders wanneer zij in Zoetermeer komen wonen niet het geld hebben om de woning in te richten, verstrekt de gemeente een lening voor de inrichting. Voor opknapkosten (verf en behang) krijgen vergunninghouders een gift van de gemeente.

Overigens is deze regeling voor opknapkosten en leenbijstand voor inrichtingskosten niet uitsluitend voor vergunninghouders, maar geldt voor alle Zoetermeerders met een laag inkomen die voldoen aan de voorwaarden.

Hoeveel geld* krijgen vergunninghouders voor de inrichting van hun woonruimte?

Gift
Opknapkosten (verf en behang)
(standaard) gezinnen € 307,-
alleenstaanden € 217,-

Lening
Maximumbedragen woninginrichting inclusief stofferingkosten
alleenstaande (zelfstandige kamer) € 2.199,-
alleenstaande (zelfstandige woonruimte) € 3.058,-
gezin van twee personen (2 volwassenen óf
1 volwassene en 1 kind)
€ 4.996,-
voor elk persoon / elk kind meer € 589,-

* bedragen 2019

Woningdeling

Wat is woningdeling?

Bij woningdeling wordt een woning kamergewijs verhuurd. Een aantal van de vluchtelingen dat nu een verblijfsvergunning krijgt en in Zoetermeer komt wonen is alleenstaand en in afwachting van gezinshereniging. Zij hebben pas een grotere woning nodig als hun gezin overkomt. Kleinere woonruimte, zoals een kamer met gedeelde leef- en sanitaire ruimten is al passend voor hen. Hierdoor zijn minder woningen nodig om de vergunninghouders te huisvesten.

Hoeveel woningen worden hiervoor in Zoetermeer ingezet?

Er worden in Zoetermeer een aantal woningen ingezet voor woningdelen. De woningen bieden onderdak aan drie tot vier vluchtelingen met een verblijfsvergunning en liggen verspreid in de stad.

Wie begeleidt woningdeling?

De woningcorporatie verhuurt net als bij reguliere huisvesting de woning. Het toezicht op een net en veilig gebruik van de woning (sociaal beheer) wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde beheerorganisatie, Villex.

Wie betaalt de inrichting van de woningen bij woningdeling?

Omdat de meeste vergunninghouders wanneer zij in Zoetermeer komen wonen niet het geld hebben om de woonruimte in te richten, verstrekt de gemeente een lening voor de inrichting van de kamer. Voor opknapkosten (verf en behang) ontvangen vergunninghouders een gift. De gemeenschappelijke ruimten worden door de gemeente ingericht.

Hoeveel geld krijgen vergunninghouders bij woningdeling voor de inrichting van hun kamer?

Bij woningdeling gaat het alleen om een slaapkamer. Voor de inrichting hiervan kunnen zij een beroep doen op de leenbijstand van de gemeente. Hiervoor kunnen zij € 589,- lenen.
De inrichting van de gemeenschappelijke ruimten en het witgoed financiert de gemeente. Waar mogelijk worden hiervoor spullen bij de Kringloop aangeschaft. Bij doorverhuizing blijven deze spullen in de woning achter.

Wachtlijsten sociale huurwoningen

Krijgen vergunninghouders voorrang bij de toewijzing van een woning?

Vergunninghouders krijgen voorrang bij toewijzing van een woning. Zoetermeer is verplicht elk jaar een aantal vergunninghouders te huisvesten.

Hoe zorgt de gemeente dat de wachttijd voor een sociale huurwoning niet verder oploopt?

Om de druk op de bestaande wachtlijst niet toe te laten nemen, werkt de gemeente samen met woningcorporaties en particuliere vastgoedeigenaren aan een slimmer gebruik van woningen en aan de uitbreiding van het aantal woningen. Denk aan woningdeling, het transformeren van leegstaande gebouwen, zoals kantoren en aan nieuwbouwwoningen.

Overige vragen

Ik wil een woning aanbieden aan vergunninghouders kan dat?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) geeft informatie over de mogelijkheid een woning of kamers te verhuren aan vergunninghouders via het zelfzorgarrangement en de logeerregeling.

Bij wie kan ik terecht als ik zorgen heb over vergunninghouders in mijn straat?

Als u zorgen heeft over uw buren kunt u terecht bij de wijkpost of de wijkagent. Als u zich ernstige zorgen maakt over het welzijn van uw buren of advies hierover wilt, kunt u Meldpunt bezorgd bellen. U kunt een melding maken of u kunt bellen voor advies. Het meldpunt is er voor alle inwoners van Zoetermeer, kijk hier voor de contactgegevens.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.