Veiligheidsavonden in alle wijken van Zoetermeer

Home > Inwoners > Veiligheidsavonden in alle wijken van Zoetermeer

Veiligheidsavonden in alle wijken van Zoetermeer

Ieder jaar bezoeken burgemeester, wijkwethouder en politie de wijken om met inwoners in gesprek te gaan over de veiligheid in hun wijk. Zij bespreken de stand van zaken en waar nodig nemen zij maatregelen op het gebied van veiligheid. De wijkbewoners krijgen een terugkoppeling over zaken die vorig jaar tijdens de veiligheidsbijeenkomsten zijn gemeld en besproken. Daarnaast zijn de preventieadviseur van de gemeente en de brandweer aanwezig om u voor te lichten over het voorkomen van een inbraak of brand.

Miniwoning brandweer

Bij een aantal veiligheidsavonden plaatst de brandweer op het terrein een miniwoning, waar u tips en trucs krijgt over brandveiligheid. Denk hierbij aan veilig gebruik elektrische apparatuur, veilig vluchten en het belang van rookmelders.

Overzicht veiligheidsavonden

17 april 2019: Wijkveiligheidsavond Oosterheem

In het najaar van 2019 en het begin van 2020 zal een nieuwe reeks veiligheidsavonden in alle wijken worden gepland. Dit wordt later bekend gemaakt via de media en op deze website.

Zoetermeer Veilig

De gemeente heeft het thema veiligheid hoog op de agenda staan en vindt het belangrijk dat inwoners zich veilig voelen in de stad. Het is een taak van de gemeente in samenwerking met diverse partijen. Er wordt ingezet op zowel preventie als optreden wanneer dat nodig is. De gemeente betrekt ook haar inwoners om ervoor te zorgen dat Zoetermeer een leefbare en veilige stad is en blijft. Meer informatie over veiligheid in Zoetermeer vindt u op www.zoetermeerveilig.nl.