Veiligheidsavonden in alle wijken van Zoetermeer

Home > Inwoners > Veiligheidsavonden in alle wijken van Zoetermeer

Veiligheidsavonden in alle wijken van Zoetermeer

Ieder jaar bezoeken burgemeester, wijkwethouder en politie de wijken om met inwoners in gesprek te gaan over de veiligheid in hun wijk. Zij bespreken de stand van zaken en waar nodig nemen zij maatregelen op het gebied van veiligheid. De wijkbewoners krijgen een terugkoppeling over zaken die vorig jaar tijdens de veiligheidsbijeenkomsten zijn gemeld en besproken. Daarnaast zijn de preventieadviseur van de gemeente en de brandweer aanwezig om u voor te lichten over het voorkomen van een inbraak of brand.

Miniwoning brandweer

Bij een aantal veiligheidsavonden plaatst de brandweer op het terrein een miniwoning, waar u tips en trucs krijgt over brandveiligheid. Denk hierbij aan veilig gebruik elektrische apparatuur, veilig vluchten en het belang van rookmelders.

Overzicht veiligheidsavonden

Oosterheem woensdag 27 november 2019
Buytenwegh woensdag 11 december 2019
De Leyens woensdag 22 januari 2020
Rokkeveen woensdag 19 februari 2020
Driemanspolder / Palenstein / Centrum / Dorp woensdag 18 maart 2020
Noordhove-Seghwaert woensdag 15 april 2020
Meerzicht woensdag 27 mei 2020

Zoetermeer Veilig

De gemeente heeft het thema veiligheid hoog op de agenda staan en vindt het belangrijk dat inwoners zich veilig voelen in de stad. Het is een taak van de gemeente in samenwerking met diverse partijen. Er wordt ingezet op zowel preventie als optreden wanneer dat nodig is. De gemeente betrekt ook haar inwoners om ervoor te zorgen dat Zoetermeer een leefbare en veilige stad is en blijft. Meer informatie over veiligheid in Zoetermeer vindt u op www.zoetermeerveilig.nl.