Plan van Aanpak Woninginbraken

Home > Inwoners > Veilig wonen > Plan van Aanpak Woninginbraken

Plan van Aanpak Woninginbraken

Naast de materiële en emotionele schade, tast een inbraak het veiligheidsgevoel van inwoners in negatieve zin aan. Daarom vallen woninginbraken, net als overvallen, straatroof en geweld onder de noemer 'high impact crimes'.

Om deze zorgwekkende aantallen te verminderen is het plan van aanpak, in overleg met ketenpartners, politie, woningcorporaties, Wijk en Agent Samen (inwoners) en team Handhaving, opgesteld. Dit plan van aanpak beschrijft een integrale aanpak doordat er met de verschillende partners gezamenlijk afspraken worden gemaakt om woninginbraken in Zoetermeer tegen te gaan.

Te downloaden:

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

  • maandag 24 mei