Uitstoot schadelijke stoffen bij Sterigenics

Home > Inwoners > Uitstoot schadelijke stoffen bij Sterigenics

Uitstoot schadelijke stoffen bij Sterigenics

Het bedrijf Sterigenics aan de Storkstraat in Zoetermeer heeft de afgelopen jaren een veel grotere hoeveelheid van de stof ethyleenoxide uitgestoten dan volgens de vergunning is toegestaan. Hierdoor hebben ongeveer 2.000 bewoners en werknemers in het gebied rondom het bedrijf volgens de GGD een klein gezondheidsrisico gelopen.

Op deze pagina vindt u informatie en documenten van de gemeente die over dit onderwerp zijn verspreid.

 • Wat is er gebeurd?

  (20-07-2010)

  Het eerste bericht van de gemeente.

  Lees meer
 • Documenten

  (20-07-2010)

  Hier vindt u een overzicht van documenten die door de gemeente over dit onderwerp zijn gepubliceerd. Ook kunt u deze documenten hier inzien.

  Lees meer
 • Raadscommissies eens met aanbevelingen klankbordgroep Sterigenics

  (01-09-2011)

  Woensdagavond 31 augustus 2011 heeft de klankbordgroep Sterigenics aan de raadscommissies van de Zoetermeerse gemeenteraad verslag gedaan over de uitkomsten van het gezondheidsonderzoek rondom de uitstoot van ethyleenoxide door het bedrijf Sterigenics.

  Lees meer
 • Zoetermeer ziet af van invordering dwangsom op Sterigenics

  (17-08-2011)

  Na een advies van de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften ziet Zoetermeer af van de invordering van een dwangsom van € 15.000,- op het bedrijf vanwege een overschrijding van de norm in februari 2010.

  Lees meer
 • Uitkomst onderzoeken Sterigenics

  (25-05-2011)

  Woensdag 25 mei heeft de voorzitter van de Klankbordgroep Sterigenics de uitkomsten van de gezondheidenquête over Sterigenics en de resultaten van het RIVM onderzoek aan burgemeester Waaijer overhandigd.

  Lees meer
 • Rapport over bestuurscultuur Zoetermeer

  (24-03-2011)

  Op verzoek van de raad heeft Bas Eenhoorn een analyse gemaakt van die bestuurscultuur in Zoetermeer gemaakt.Zijn rapport "'Nulmeting' bestuurscultuur gemeente Zoetermeer" schetst een beeld van de bestuurscultuur in Zoetermeer.

  Lees meer
 • Gezondheidsenquête in deel Zoetermeer

  (15-11-2010)

  Aan bewoners, oud-bewoners en werknemers uit de omgeving van het bedrijf Sterigenics, en leden van de tuinvereniging Seghwaert is rond 15 november een gezondheidsenquête toegestuurd. Eind 2009 werd bekend dat het bedrijf Sterigenics te veel ethyleenoxide heeft uitgestoten. Blootstelling aan ethyleenoxide kan onder bepaalde omstandigheden gezondheidsklachten veroorzaken. Daarom heeft de gemeente besloten een gezondheidsenquête uit te voeren om eventuele gezondheidsklachten in beeld te brengen. De enquête kan tot 17 december ingevuld worden. (Eerder was gemeld dat de sluitdatum 12 december was maar in verband met de poststakingen is de sluitingsdatum verschoven.)

  Lees meer
 • Onderzoeksrapporten historische uitstoot Sterigenics openbaar

  (09-11-2010)

  Hier vindt u het onderzoeksrapport van MWH (advies ingenieursbureau) en de second opinion van de DCMR (milieudienst Rijnmond) over de uitstoot van ethyleenoxide door Sterigenics in de periode 1973-1999 en de periode 2000-2005.

  Lees meer
 • Onderzoeksraad voor de Veiligheid zet onderzoek Sterigenics niet voort

  (08-11-2010)

  De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft besloten het onderzoek naar de uitstoot van ethyleenoxide bij Sterigenics in Zoetermeer in de jaren 2006, 2007 en 2008 niet voort te zetten. Eerdere onderzoeken, zoals dat van commissie De Grave, geven voldoende antwoord op hun vragen waardoor een nieuw onderzoek geen toegevoegde waarde heeft.

  Lees meer
 • Sloopvergunning voor Sterigenics

  (01-11-2010)

  Het bedrijf Sterigenics start begin november met de sloop van de installaties, de naverbrander, de scrubber en de calamiteitenpijp. Ook worden in het bedrijfspand wanden en plafonds gesloopt en worden de containers en opslagruimten rondom het bedrijfspand verwijderd. Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer hebben hiervoor een sloopvergunning verleend. Door deze vergunning kan de ontmanteling van het bedrijfspand starten.

  Lees meer
 • Klankbordgroep Gezondheidsonderzoek Sterigenics van start

  (01-09-2010)

  Donderdagavond 2 september installeert burgemeester Waaijer de Klankbordgroep Gezondheidsonderzoek Sterigenics in Zoetermeer. De groep gaat adviseren over het gezondheidsonderzoek en over eventueel nader onderzoek naar de historische uitstoot door Sterigenics.

  Lees meer
 • Sterigenics mag nu nog niet worden stilgelegd

  (20-07-2010)

  Sterigenics in Zoetermeer mag op basis van de beschikbare meetgegevens van haar ethyleenoxide-uitstoot niet worden stilgelegd. Dat heeft de Raad van State bepaald in een uitspraak van 19 juli 2010. Sterigenics had een zaak aangespannen, nadat het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer had besloten het bedrijf stil te leggen. Sterigenics stoot volgens de gemeente te veel ethyleenoxide uit. Het bedrijf bestrijdt dat.

  Lees meer
 • Stillegging Sterigenics opgeschort

  (14-07-2010)

  Sterigenics mag van de Raad van State voorlopig doorgaan met de productie tot er is besloten op het kort geding dat het bedrijf heeft aangespannen over de stillegging door de gemeente. Het college van Zoetermeer heeft op 1 juli de bedrijfsvoering van Sterigenics stilgelegd. Het bedrijf overtrad in juni opnieuw de milieunorm. Maandag 5 juli diende bij de Raad van State in Den Haag een bestuursrechtelijk kort geding. In afwachting van de uitspraak schortte de Raad van State de stillegging op. Uiterlijk 19 juli komt de Raad van State met haar uitspraak.

  Lees meer
 • Openbaar verklaarde documenten Sterigenics

  (06-07-2010)

  Betreft twee BING-rapportagebrieven en twee chronologische feitenoverzichten. U kunt deze documenten hier inzien.

  Lees meer
 • College Zoetermeer schaamt zich diep

  (02-07-2010)

  "Wij schamen ons diep. Onze inwoners en werknemers zijn blootgesteld aan gezondheidsrisico's en dat had nooit mogen gebeuren". Zo startte burgemeester Waaijer gisteren tijdens de raadsvergadering zijn excuses namens het hele college aan bewoners en gemeenteraad van Zoetermeer.

  Lees meer
 • Reactie college op rapport Onderzoekscommissie Sterigenics

  (01-07-2010)

  In bijgaand document leest u de reactie van het college op het rapport van de Onderzoekscommissie Sterigenics.

  Lees meer
 • Sterigenics stilgelegd

  (01-07-2010)

  Het college van Zoetermeer heeft vanmiddag de bedrijfsvoering van Sterigenics stilgelegd. Het bedrijf heeft in juni opnieuw de milieunorm overtreden. Eerder al werd het bedrijf gewaarschuwd, waarna in maart een dwangsom werd ingevorderd. Voor het college is de maat nu vol. Het bedrijf dat kennelijk willens en wetens de milieunorm blijft overschrijden is dan ook gesommeerd onmiddellijk de bedrijfsvoering stil te leggen.

  Lees meer
 • Rapport Onderzoekscommissie Sterigenics

  (25-06-2010)

  De heer mr. F.H.G. (Frank) de Grave, voorzitter van de Onderzoekscommissie Sterigenics, heeft op 25 juni het rapport over het dossier Sterigenics aan de Zoetermeerse gemeenteraad angeboden. De Grave overhandigde het rapport aan de voorzitter van de raad, de heer drs. J.B. Waaijer, en presenteerde de bevindingen. Het rapport is hier te downloaden.

  Lees meer
 • Onderzoekscommissie Sterigenics biedt rapport aan

  (22-06-2010)

  De Onderzoekscommissie Sterigenics biedt op vrijdag 25 juni haar rapport over het dossier Sterigenics aan de Zoetermeerse gemeenteraad aan. De gemeenteraad heeft de onderzoekscommissie op 13 april 2010 ingesteld. De commissie bestaat uit de heren mr. F.H.G. de Grave (voorzitter), dr. C.J.J.G. IJzermans en mr. R.F. Ruers en werd bij haar werkzaamheden ondersteund door het onderzoeksbureau Jacques Necker.

  Lees meer
 • Laatste stand van zaken Sterigenics

  (11-06-2010)

  De gemeente blijft metingen uitvoeren naar de uitstoot van ethyleenoxide via de zogenoemde scrubber door het bedrijf Sterigenics totdat het bedrijf zijn productie daadwerkelijk stil legt. Dit heeft het college van B&W besloten op advies van Tauw, een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau en DCMR, de milieudienst Rijnmond. De meetapparatuur wordt regelmatig uitgelezen.

  Lees meer
 • Eindrapport RIVM inzake risicobeoordeling uitstoot ethyleenoxide

  (31-05-2010)

  Lees hier de eindrapportage van het RIVM (mei 2010) met als titel 'Risicobeoordeling emissie ethyleenoxide in Zoetermeer'.

  Lees meer
 • Onafhankelijke onderzoekscommissie Sterigenics van start

  (15-04-2010)

  Dinsdagavond 13 april heeft de gemeenteraad van Zoetermeer de onafhankelijke onderzoekscommissie naar het dossier Sterigenics ingesteld. Deze commissie start met het onderzoek naar de gang van zaken rondom de jarenlange uitstoot van ethyleenoxide door het bedrijf Sterigenics; het bedrijf waarvan in december 2009 bekend werd dat het jarenlang een te grote hoeveelheid ethyleenoxide heeft uitgestoten. De commissie wordt voorgezeten door oud minister Frank de Grave. Naast Frank de Grave hebben Joris IJzermans en Bob Ruers zitting in de onderzoekscommissie.

  Lees meer
 • Gemeente en bedrijf tekenen akkoord: Sterigenics definitief weg uit Zoetermeer

  (08-04-2010)

  Het bedrijf Sterigenics gaat nog dit jaar weg uit Zoetermeer. Vorige week werd bekend dat de gemeente en het bedrijf hierover in een vergevorderd stadium van onderhandelingen waren. Na overleg met het personeel is het besluit tot sluiting van de vestiging in Zoetermeer nu definitief. De bedrijfsactiviteiten van Sterigenics worden overgeheveld naar vestigingen in het buitenland.

  Lees meer
 • Sterigenics waarschijnlijk weg uit Zoetermeer; gemeente en bedrijf sturen aan op overeenstemming

  (01-04-2010)

  Het bedrijf Sterigenics gaat waarschijnlijk nog dit jaar weg uit Zoetermeer. Midden december 2009 werd bekend dat Sterigenics in de afgelopen jaren een te grote hoeveelheid ethyleenoxide heeft uitgestoten. Hierdoor ontstond zowel politieke als maatschappelijke onrust. Vele bewoners waren ongerust over hun gezondheid. Burgemeester Waaijer is dan ook blij dat het ernaar uitziet dat de gemeente er samen met Sterigenics uit zal komen: “Eigenlijk wil iedereen, zowel het college, de gemeenteraad als onze bewoners dat het bedrijf zo snel mogelijk uit Zoetermeer vertrekt. Dat hier nu uitzicht op bestaat, is een opluchting voor iedereen.”

  Lees meer
 • Gemeente moet bouwvergunning verlenen aan Sterigenics

  (31-03-2010)

  Het Zoetermeerse bedrijf Sterigenics krijgt een bouwvergunning voor de eerder zonder vergunning geplaatste bouwwerken. De bouwwerken voldoen aan de eisen die door de wet zijn gesteld en dat laat de gemeente geen andere keus dan de vergunning te verlenen voor de eerder geplaatste verhoging van een schoorsteen, een opslagruimte en twee zeecontainers. Bewoners en werknemers die een zienswijze tegen de bouwaanvraag in hebben gediend kunnen bezwaar en later beroep aantekenen tegen dit besluit.

  Lees meer
 • College informeert gemeenteraad over stand van zaken Sterigenics

  (22-03-2010)

  Op 15 maart 2010 heeft het college de gemeenteraad door middel van een memo geïnformeerd over de laatste stand van zaken. U kunt deze memo hier lezen.

  Lees meer
 • Invordering van dwangsom voor Sterigenics

  (22-03-2010)

  De gemeente Zoetermeer heeft het bedrijf Sterigenics op 22 maart 2010 een boete opgelegd van € 15.000,- omdat zij de geldende normen uit de milieuvergunning in de maand februari hebben overschreden. Door deze lichte overschrijding worden geen gezondheidsklachten verwacht.

  Lees meer
 • Reactie GGD en RIVM op uitlatingen professor Reijnders

  (03-03-2010)

  Vorige week stelde professor Lucas Reijnders dat bewoners van Zoetermeer een groter gezondheidsrisico hebben gelopen dan de gemeente Zoetermeer half december 2009 naar buiten bracht. Reijnders gaf aan dat er verouderde normen gebruikt zouden zijn. Ook zou de GGD niet hebben stilgestaan bij mogelijke andere gezondheidsrisico’s.

  Lees meer
 • Gemeente informeert omwonenden en bedrijven over stand van zaken

  (03-03-2010)

  Op 24 februari hebben de omwonenden en bedrijven in de omgeving van Sterigenics onderstaande brief ontvangen van de gemeente Zoetermeer over de stand van zaken.

  Lees meer
 • Reactie Zoetermeer op Sterigenics-rapportage Omroep West

  (24-02-2010)

  De gemeente Zoetermeer betreurt het dat Omroep West het in haar opdracht vervaardigde rapport van professor Lucas Reijnders zonder overleg met de GGD en de gemeente heeft gepubliceerd. Met de inhoud van deze rapportage wordt onnodig opnieuw bezorgdheid opgeroepen bij inwoners van Zoetermeer. Onnodig omdat in de rapportage van Omroep West van andere aannames is uitgegaan dan die van het RIVM.

  Lees meer
 • Stand van zaken

  (15-02-2010)

  Half december maakte het college bekend dat het bedrijf Sterigenics in Zoetermeer jarenlang te veel ethyleenoxide heeft uitgestoten. Inmiddels zijn we een aantal weken verder en vertellen we u de laatste stand van zaken.

  Lees meer
 • Wethouder Frank Speel treedt af

  (26-01-2010)

  Wethouder Frank Speel van de gemeente Zoetermeer heeft maandagavond 25 januari zijn aftreden bekend gemaakt tijdens de speciale raadsvergadering over Sterigenics. Na een lange vergadering besloot de gemeenteraad dat de overige wethouders en burgemeester mogen blijven zitten, maar wel onder strikte voorwaarden.

  Lees meer
 • Aanvraag bouwvergunning

  (25-01-2010)

  Bij de integrale controle van het bedrijf Sterigenics is naast de milieu-aspecten ook de situatie van de gebouwen getoetst aan de bestaande vergunning. Daarbij is geconstateerd dat op het terrein van Sterigenics drie objecten staan die niet voldoen aan de bestaande bouwvergunning. Sterigenics heeft begin januari 2010 hiervoor alsnog een bouwvergunning aangevraagd.

  Lees meer
 • Verslag bewonersinformatieavond Sterigenics

  (22-01-2010)

  De gemeente Zoetermeer heeft op 7 januari een informatieavond gehouden voor alle bewoners en werknemers in Zoetermeer. Tijdens deze avond hebben zij vragen gesteld over de uitstoot van ethyleenoxide door het bedrijf Sterigenics.

  Lees meer
 • Verklaring van het college van B&W Zoetermeer over uitstoot ethyleenoxide bij Sterigenics

  (21-01-2010)

  Het college van B&W heeft de raad geïnformeerd over de huidige stand van zaken in het dossier Sterigenics. Er is tot nu toe veel informatie beschikbaar gekomen, waaronder een rapport van Cap Gemini uit 2004 (een motie 10 onderzoek), waaruit blijkt dat de gang van zaken binnen milieu-uitvoering een risico vormt voor de gemeente. Over elementen uit dit rapport is door het college onder meer gerapporteerd in de Bouwstenennotitie. Desondanks betreurt het college het dat het rapport niet, zoals gebruikelijk, integraal aan de raad is toegezonden

  Lees meer
 • Vraag van het actiecomité SterigeNIKS

  (12-01-2010)

  Het actiecomite SterigeNIKS heeft aan wethouder Speel een melding gemaakt over het gebruik van andere giftige stoffen door Sterigenics naast Ethyleenoxide. Hier leest u het antwoord.

  Lees meer
 • Achtergrondinformatie

  (08-01-2010)

  Hier vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en een toelichting op veel gebruikte afkortingen en termen.

  Lees meer
 • Informatiebijeenkomst op 7 januari over uitstoot ethyleenoxide door Sterigenics

  (24-12-2009)

  De gemeente Zoetermeer houdt op 7 januari tussen 20.00 en 22.00 uur een informatieavond voor alle bewoners en werknemers in Zoetermeer die vragen hebben over de uitstoot van ethyleenoxide door het bedrijf Sterigenics. Burgemeester Waaijer, wethouder Frank Speel (Milieu en Volksgezondheid) en de GGD geven informatie en beantwoorden vragen van bewoners.

  Lees meer

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.