Onderzoeksrapporten historische uitstoot Sterigenics openbaar

Home > Inwoners > Uitstoot schadelijke stoffen bij Sterigenics > Onderzoeksrapporten historische uitstoot Sterigenics openbaar

Onderzoeksrapporten historische uitstoot Sterigenics openbaar

Hier vindt u het onderzoeksrapport van MWH (advies ingenieursbureau) en de second opinion van de DCMR (milieudienst Rijnmond) over de uitstoot van ethyleenoxide door Sterigenics in de periode 1973-1999 en de periode 2000-2005.

Deze rapporten zijn half juli 2010 afgerond en voor advies aangeboden aan de klankbordgroep. Een groep waarin experts en drie vertegenwoordigers van het actiecomité SterigeNIKS zich bezighouden met de gezondheidsenquête en gezondheidsrisico's door de totale uitstoot van ethyleenoxide in de jaren voor 2006.

In de eerste vergadering is gezamenlijk afgesproken dat de rapporten van MWH en DCMR vertrouwelijk behandeld zouden worden. De reden hiervoor was dat de cijfers over de uitstoot alleen geen inzicht geven in de betekenis voor de gezondheid. De gezondheidseffecten moeten nog in kaart worden gebracht door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Het RIVM is bezig met dit onderzoek. Begin 2011 worden de resultaten van dit onderzoek verwacht.

De Klankbordgroep heeft maandagavond 8 november besloten de vertrouwelijkheid over de rapporten op te heffen. De gemeente Zoetermeer verwacht in het eerste kwartaal van 2011 advies te krijgen van de Klankbordgroep over zowel de gezondheidsenquête als de gezondheidsrisico’s over de uitstoot van ethyleenoxide in alle jaren dat Sterigenics in Zoetermeer gevestigd is geweest.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.