Gemeente en bedrijf tekenen akkoord: Sterigenics definitief weg uit Zoetermeer

Home > Inwoners > Uitstoot schadelijke stoffen bij Sterigenics > Gemeente en bedrijf tekenen akkoord: Sterigenics definitief weg uit Zoetermeer

Gemeente en bedrijf tekenen akkoord: Sterigenics definitief weg uit Zoetermeer

Het bedrijf Sterigenics gaat nog dit jaar weg uit Zoetermeer. Vorige week werd bekend dat de gemeente en het bedrijf hierover in een vergevorderd stadium van onderhandelingen waren. Na overleg met het personeel is het besluit tot sluiting van de vestiging in Zoetermeer nu definitief. De bedrijfsactiviteiten van Sterigenics worden overgeheveld naar vestigingen in het buitenland.

Sterigenics dient binnen een week een verzoek bij de gemeente in om per 31 december 2010 de milieuvergunning voor het bedrijf in te trekken. De gemeente draagt € 450.000 bij in de kosten van de bedrijfsbeëindiging. De gemeente is positief over deze snelle ontwikkeling en kan zich volledig vinden in de vandaag getekende overeenkomst.

 

Midden december 2009 werd bekend dat het bedrijf Sterigenics in Zoetermeer in de afgelopen jaren een te grote hoeveelheid ethyleenoxide heeft uitgestoten. Hierdoor ontstond politieke en maatschappelijke onrust binnen de gemeente. De gemeenteraad van Zoetermeer droeg het college op er alles aan te doen om het bedrijf uit Zoetermeer te laten vertrekken. Burgemeester Waaijer en wethouder Emmens voerden vervolgens een aantal gesprekken met de directie van Sterigenics waarin zij het vertrek en het aanscherpen van een nieuwe milieuvergunning bespraken. Sterigenics is na het inwinnen van advies van haar werknemers nu definitief bereid om het bedrijf te sluiten. De productie wordt verplaatst naar andere locaties in Europa.

 

De gemeente heeft inzicht gekregen in de extra kosten voor Sterigenics die met de snelle sluiting van de vestiging in Zoetermeer gemoeid zijn. Daartoe behoren de kosten van een sociaal plan vanwege het wegvallen van arbeidsplaatsen en het voortijdig beeindigen van de huurovereenkomst. Beide partijen zijn overeen gekomen dat de gemeente € 450.000 bijdraagt aan een deel van met name deze extra kosten van de bedrijfsbeëindiging. De gemeente had geen enkele zekerheid dat men het bedrijf op andere wijze en tegen mogelijk geringere kosten op korte termijn uit Zoetermeer weg zou kunnen krijgen. De nu gesloten overeenkomst geeft deze zekerheid wel. Vandaar dat de gemeente het rechtvaardig vindt een gemeentelijke bijdrage voor dit doel te geven, zeker ook gelet op de motie van de raad en de wensen vanuit de bevolking.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.