Uitgebreid onderhoud van de stad

Home > Inwoners > Uitgebreid onderhoud van de stad

Uitgebreid onderhoud van de stad

Samen werken aan de stad

Naast het regelmatig onderhoud, zoals gras maaien en vegen van de stad, voert de gemeente ook uitgebreid onderhoud uit aan de stad.

Daarbij kunt u denken aan:

  • het opnieuw bestraten van een buurt
  • vervangen van struiken en bomen
  • asfalteren van wegen
  • vervangen van afvalbakken en banken
  • opnieuw inrichten van speelplekken

Wanneer, wat en op welke wijze uitgebreid onderhoud plaats zal vinden wordt bepaald door verschillende keuzes die de gemeente maakt met bewoners, bedrijven en instellingen. Deze keuzes hebben onder andere te maken met veiligheid, wensen en kostenoverwegingen.

Meer informatie

U kunt hier de Beheervisie openbare ruimte 'Samen werken aan de stad' lezen, waarin nader toegelicht is hoe het uitgebreid onderhoud aan de stad uitgevoerd wordt.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.