Toegankelijkheidsverklaring (meer informatie)

Home > Inwoners > Toegankelijkheidsverklaring (meer informatie)

Toegankelijkheidsverklaring (meer informatie)

Op deze pagina wordt uitgelegd waarom de website gedeeltelijk voldoet aan de gestelde eisen van de wet digitale toegankelijkheid.

De website https://www.zoetermeer.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Zoetermeer dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. Het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt.
 2. Het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden.
 3. De handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig.
 4. Voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group.
 5. Alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL.
 6. Voor elke afzonderlijke afwijking op de eisen die tijdens het onderzoek werd gevonden en die niet kon worden hersteld wordt aangegeven:
  • [referentienummer]
   • Beschrijving: [beknopte beschrijving van de afwijking]
   • Oorzaak: [reden waarom (nog) niet aan de eis kon worden voldaan]
   • Gevolg: [impact van de afwijking voor personen met een functiebeperking]
   • Alternatief: [of een toegankelijk alternatief beschikbaar is. En zo ja, welk]
   • Maatregel: [te nemen maatregel(en) om de afwijking op te heffen]
    • mogelijkheid om aan te geven of de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich meebrengt: [ja/nee] [toelichting als het antwoord op de vraag 'ja' is]
   • planning: [uiterste datum waarop de afwijking zal zijn hersteld]
    (zie onder het kopje Afwijkingen)
 7. Alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn online beschikbaar (zie onder het kopje Evaluatie- en onderzoeksresultaten).

Afwijkingen

Technische afwijkingen

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving: Ontbreken van alternatieve tekst
  • Oorzaak: De afbeeldingen in een aantal pdf's zijn niet voorzien van een alternatieve tekst. (wanneer de afbeelding decoratief is, kan de alt-tekst leeg gelaten worden).
  • Gevolg: Mensen die moeite hebben met het waarnemen van visuele content kunnen met hulpsoftware de alternatieve tekst voorlezen, weergeven in braille of als tekst weergeven. Het toevoegen van tekstalternatieven kunnen mensen helpen die moeite hebben om visuele content te begrijpen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De pdf's worden gecontroleerd en aangepast.
   • Brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • Planning: 23-09-2020
 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving: Pdf onvoldoende van de juiste semantiek voorzien.
  • Oorzaak: In een aantal pdf's zijn koppen, lijsten, tabellen niet van de juiste semantiek voorzien.
  • Gevolg: Delen van pdf's zijn niet goed te lezen met hulpapparatuur.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De pdf's worden gecontroleerd en aangepast.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • Planning: 23-09-2020
 1. SC 1.3.5 - Identificeer doel van invoer [niveau AA]
  • Beschrijving: Het doel van de invoervelden kan niet programmatisch bepaald worden.
  • Oorzaak: In het formulier op de pagina https://www.zoetermeer.nl/form/milieupas-aanvragenbetaald/uw-gegevens-2 ontbreekt het auto-complete-attribuut bij de invoer velden.
  • Gevolg: Mensen met taalproblemen of mensen met geheugen problemen hebben baat bij dat de browser de persoonlijke informatie automatisch kan invullen bij een formulier. De gebruiker hoeft het dan niet allemaal zelf te onthouden.
  • Alternatief: De velden kunnen handmatig ingevuld worden door de gebruiker.
  • Maatregel: Leverancier van website is gevraagd het attribuut 'autocomplete' aan de invoer-elementen toe te voegen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • Planning: 23-09-2020
 1. SC 1.4.11 - Niet-tekstueel contrast [niveau AA]
  • Beschrijving: Radiobuttons hebben onvoldoende contrast
  • Oorzaak: In het formulier op de pagina https://www.zoetermeer.nl/form/milieupas-aanvragenbetaald/uw-gegevens-2 hebben de radiobuttons onvoldoende contrast ten opzichte van de achtergrond. De contrastratio van de radiobuttons = 1.61. Dit moet minimaal 3.1:1
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen elementen zoals invoervelden en radiobuttons niet goed waarnemen wanneer deze onvoldoende contrast hebben ten opzichte van de achtergrond.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd het aan te passen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • Planning: 23-09-2020
 1. SC 1.4.11 - Niet-tekstueel contrast [niveau AA]
  • Beschrijving: De randen van invoervelden hebben onvoldoende contrast.
  • Oorzaak: In het formulier op de pagina https://afspraakmaken.zoetermeer.nl/date-and-time hebben de randen van de selectievelden onvoldoende contrast ten opzichte van de achtergrond namelijk 1.61. Het contrast moet minimaal 3.1:1 zijn. (beschikbare datums, beschikbare tijdstippen)
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen elementen zoals invoervelden niet goed waarnemen wanneer deze onvoldoende contrast hebben ten opzichte van de achtergrond.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Leverancier van de afsprakenmodule is gevraagd het aan te passen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • Planning: 23-09-2019
 1. SC 1.4.12 - Tekstspatiëring [niveau AA]
  • Beschrijving: Elementen vallen bij inzoomen gedeeltelijk weg.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.zoetermeer.nl/inwoners vallen de tabs met label 'Actueel' en 'Mijn Zoetermeer' gedeeltelijk weg als de stijlkenmerken uit dit succescriterium worden toegepast. (Bij 150% zoom / resolutie 1280x768). De pauze en stop knop van de carrousel zijn bij een zoom van 150% niet meer te bedienen. Dit geldt ook voor de hover tekst van de 2 banners, de tekst is valt gedeeltelijk weg.
  • Gevolg: Voor mensen die slechtziend zijn of dyslexie hebben, en welke baat hebben bij extra ruimte tussen regels, woorden en letters zijn functionaliteiten niet meer beschikbaar.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd het aan te passen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • Planning: 23-09-2020
 1. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving: Tekstuele Melding 'Sessie verloopt' heeft onvoldoende contrast.
  • Oorzaak: In het formulier op de pagina https://www.zoetermeer.nl/form/milieupas-aanvragenbetaald/aanvraag-milieupas-0-3. Wanneer de sessie voor het maken van een afspraak wordt beëindigd krijgt de gebruiker de melding met de mogelijkheid om de sessie te verlengen. De tekst 'uw sessie verloopt' heeft onvoldoende contrast met de achtergrond (namelijk 2.22:1). Dit moet minimaal 4.5:1 zijn.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn hebben hier baat bij. Door het toepassen van een contrast van minimaal 4.5:1 is de informatie beter te onderscheiden.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd het aan te passen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • Planning: 23-09-2020
 1. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving: Onvoldoende contrast op elementen
  • Oorzaak: Op de pagina https://afspraakmaken.zoetermeer.nl/date-and-time staan rechts op de pagina de beschikbare tijden. Bij het selecteren van een tijd krijgt het element onvoldoende contrast met de achtergrond (3.24 :1). Dit moet minimaal 4.5:1 zijn. In het formulier op de pagina https://afspraakmaken.zoetermeer.nl/customer-details wordt bij een verkeerde invoer bovenaan de pagina een foutmelding getoond. Het contrast tussen achtergrond en tekst van de melding is hier te laag. Contrastwaarde is 3.71:1 dit moet ten minste 4.5:1 zijn Op de validatiepagina https://afspraakmaken.zoetermeer.nl/validation heeft de groene knop met het label 'Bevestigen' een contrastwaarde van 2.48 dit moet minimaal 4.5:1 zijn. Op de pagina https://afspraakmaken.zoetermeer.nl/customer-details heeft de blauwe knop met het label 'volgende' een contrastwaarde van 3.63 dit moet minimaal 4.5:1 zijn.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen tekst niet goed lezen wanneer tekst onvoldoende contrast heeft ten opzichte van de achtergrond.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Leverancier van de afsprakenmodule is gevraagd het aan te passen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • Planning: 23-09-2020
 1. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving: De uitklapbare kopjes zijn niet te bedienen met het toetsenbord
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.zoetermeer.nl/inwoners/producten-az_45918/product/paspoort_645.html zijn uitklapbare h2 kopjes (Online regelen, Wat kost het, Hoe werkt het, ...) niet met het toetsenbord te bereiken en te bedienen.
  • Gevolg: Voor mensen die blind zijn en geen muis kunnen gebruiken is de informatie niet beschikbaar
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd het aan te passen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • Planning: 23-09-2020
 1. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving: Bediening carrousel met toetsenbord.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.zoetermeer.nl start de carrousel automatisch.
  • Gevolg: Voor gebruikers die alleen met het toetsenbord de website bedienen is een carrousel die steeds verspringt en ander informatie toont lastig te bedienen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd het aan te passen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • Planning: 23-09-2020
 1. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving: Ontbreken van een melding om sessie te verlengen.
  • Oorzaak: https://afspraakmaken.zoetermeer.nl/customer-details. De sessie voor het maken van een afspraak wordt geëindigd zonder melding met de mogelijkheid om de sessie te verlengen. Je raakt zo alle reeds ingevoerde gegevens kwijt.
  • Gevolg: Mensen met een lichamelijke beperking, slechtzienden en blinden krijgen onvoldoende tijd om te lezen, te reageren, te typen of activiteiten af te ronden.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Leverancier van de afsprakenmodule is gevraagd het aan te passen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • Planning: 23-09-2020
 1. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving: Pdf heeft onlogische leesvolgorde.
  • Oorzaak: De leesvolgorde in een aantal pdf's is op sommige plaatsen onlogisch. Dit komt omdat het document niet gecodeerd is.
  • Gevolg: Vooral voor toetsenbord gebruikers is dit lastig, zij verwachten dat de volgorde consistent is met de leesvolgorde.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Pdf's worden gecontroleerd en aangepast.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • Planning: 23-09-2020
 1. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving: Linkdoel onduidelijk.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.zoetermeer.nl/bestaatniet staan links met dezelfde linktekst die naar verschillende bestemmingen verwijzen.
  • Gevolg: Voor bezoekers welke afhankelijk zijn van het gebruik van een screenreader kan dit verwarrend zijn.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Gemeente zorgt voor consistentie in de verwijzingen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • Planning: 23-09-2020
 1. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving: Onvoldoende zichtbare focus op bedieningselement.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.zoetermeer.nl/form/milieupas-aanvragen/aanvraag-milieupas-0-20 is de focus minder goed zichtbaar vanwege de blauwe knop met het label 'volgende stap'.
  • Gevolg: Iedereen die afhankelijk is van het toetsenbord om interactieve componenten op een webpagina te bedienen heeft hier last van.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd het aan te passen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • Planning: 23-09-2020
 1. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving: Onvoldoende zichtbare focus op bedieningselement.
  • Oorzaak: Op de pagina https://afspraakmaken.zoetermeer.nl/date-and-time is de focus minder goed zichtbaar vanwege de blauwe knop met het label 'volgende'.
  • Gevolg: Iedereen die afhankelijk is van het toetsenbord om elementen op een webpagina te bedienen heeft hier last van.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De leverancier van de afsprakenmodule is gevraagd dit aan te passen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • Planning: 23-09-2020
 1. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving: Zichtbare tekst komt niet terug in de toegankelijke naam.
  • Oorzaak: Op de pagina https://afspraakmaken.zoetermeer.nl/date-and-time staat in de header het logo van de Gemeente Zoetermeer. Deze zichtbare tekst komt niet terug in de 'toegankelijke naam' van de link (deze is nu 'Home'). Hierdoor is de link niet door middel van een spraakcommando met de zichtbare tekst te activeren.
  • Gevolg: Gebruikers van voorleessoftware (bijvoorbeeld mensen met dyslexie of slechtzienden die nog niet helemaal blind zijn) zullen een slechte ervaring hebben als de tekst die ze horen niet overeenkomt met de tekst die ze op het scherm zien.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De leverancier van de afsprakenmodule is gevraagd dit aan te passen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • Planning: 23-09-2020
 1. SC 3.2.3 - Consistente navigatie [niveau AA]
  • Beschrijving: Ontbreken van een hoog contrast knop.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.zoetermeer.nl/bestaatniet ontbreekt de hoog contrast.
  • Gevolg: Voor gebruikers is het lastig om informatie te vinden wanneer deze niet op een zelfde manier gepresenteerd wordt.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd het aan te passen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • Planning: 23-09-2020
 1. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving: Instructie verdwijnt wanneer invoerveld de focus krijgt.
  • Oorzaak: Bij het formulier op de pagina https://www.zoetermeer.nl/form/milieupas-aanvragenbetaald/uw-gegevens-2 (proces, stap 2) wordt naar een telefoonnummer en geldig e-mailadres gevraagd. Het format voor het e-mailadres en telefoonnummer staat in de placeholder tekst in het invoerveld. Deze instructie moet buiten het veld komen te staan, zodat de instructie niet verdwijnt als een gebruiker gaat typen.
  • Gevolg: De instructie verdwijnt als een gebruiker gaat typen. Voor mensen met een cognitieve, taal of leer-beperking wordt het hierdoor lastig om formuliervelden in één keer goed in te vullen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd het aan te passen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • Planning: 23-09-2020
 1. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving: De pagina geeft pars fouten.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.zoetermeer.nl/form/milieupas-aanvragen/aanvraag-milieupas-0-20 wordt er een DIV in een SPAN gebruikt. Dit is niet toegestaan.
  • Gevolg: Mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware (voornamelijk blinden en slechtzienden) hebben er baat bij dat de hulpsoftware de content goed kan verwerken en niet zal vastlopen/crashen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd het aan te passen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • Planning: 23-09-2020
 1. SC 4.1.3 - Statusmeldingen [niveau AA]
  • Beschrijving: Status melding van het aantal maximaal ingevoerde tekens.
  • Oorzaak: Bij de formuliervelden op de pagina https://www.zoetermeer.nl/form/milieupasaanvragen/aanvraag-milieupas-0-20 wordt rechtsonder iedere veld het maximaal aantal tekens vermeld. Als het maximaal aantal tekens is overschreden, wordt dit getal rood. Voor blinden is dit niet meteen duidelijk. Door 'role=alert' toe te voegen aan het statusbericht kan dit worden opgelost.
  • Gevolg: Vooral blinde mensen die voorleessoftware gebruiken en dynamisch gegenereerde content niet direct zien terwijl ze een actie uitvoeren.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd het aan te passen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • Planning: 23-09-2020

Evaluatie- en onderzoekresultaten

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.