Aanvraag aanpassing ondergrondse containers voor blinden en slechtzienden

Home > Inwoners > Toegankelijk Zoetermeer > Aanvraag aanpassing ondergrondse containers voor blinden en slechtzienden

Aanvraag aanpassing ondergrondse containers voor blinden en slechtzienden

Vergroot afbeelding: ondergrondse afvalcontainers

Ondergrondse containers voor GFT en restafval zijn voorzien van een bedieningszuil die teksten in het display kan laten uitspreken voor blinden en slechtzienden.

Deze aanpassing kan telefonisch worden aangevraagd en wordt binnen 24 uur geprogrammeerd in de bedieningszuil bij de containers waar u uw afval moet inwerpen. De voorziening is gratis. U kunt hiervoor contact opnemen met de klantenservice van de afdeling Afvalinzameling via 14 079. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier.

Meer informatie over afvalinzameling in Zoetermeer: www.zoetermeer.nl/afval

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.