Toegankelijk Zoetermeer

Home > Inwoners > Toegankelijk Zoetermeer

Toegankelijk Zoetermeer

Gemeente Zoetermeer streeft een stad na die toegankelijk is voor iedereen. Hier vindt u informatie over het meldpunt toegankelijkheid en voorzieningen voor gehandicapten.

 • Meldpunt toegankelijkheid

  Zoetermeer wil zorgen dat openbare gebouwen en de leefomgeving voor iedereen goed bereikbaar en toegankelijk zijn. Oók voor mensen met een beperking. Bent u ontevreden over de bereikbaarheid en/of toegankelijkheid van een openbaar gebouw, openbare ruimte, evenementen of onze website? Laat het ons weten.


  U kunt een melding doen via dit meldformulier over toegankelijkheid. Met het formulier kunt u ook foto's meesturen van de situatie.

 • Toegankelijkheidsraad Zoetermeer

  logo Toegankelijkheidsraad

  De Toegankelijkheidsraad is een onafhankelijke raad die tot taak heeft dat Zoetermeer op alle gebieden van de samenleving zo toegankelijk mogelijk is of gaat worden voor bewoners of bezoekers met een beperking.


  De raad doet dit door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het college van burgemeester en wethouders en het organiseren van activiteiten.

  Wilt u in contact komen met de Toegankelijkheidsraad, dan kunt u een e-mail sturen naar info@toegankelijkheidsraadzoetermeer.nl.


  Meer informatie

  toegankelijkheidsraadzoetermeer.nl

 • Samen op pad

  logo Samen op pad

  Op de website Samen op pad vindt u alle informatie over de samenwerking tussen enkele gemeenten die zich gezamenlijk sterk maken om de toegankelijkheid in de stad te verbeteren. Hiervoor zijn een flink aantal kaarten en plattegronden in te zien.

 • Parkeervoorzieningen voor gehandicapten

  Vergroot afbeelding: bord parkeervoorziening minder validen

  Er zijn twee soorten parkeervoorzieningen voor mensen met een handicap:

  - de gehandicaptenparkeerkaart
  - een individuele parkeerplaats bij uw woning

  Lees meer
 • Openbare en opengestelde toiletten

  bord met verwijzing naar toilet

  De gemeente inventariseert de beschikbare toiletten binnen de gemeente. Dit draagt bij aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de stad. Waar de toiletten zich bevinden ziet u op de kaart Openbare en opengestelde toiletten Zoetermeer. De kaart is nog in ontwikkeling.

 • Aanvraag aanpassing ondergrondse containers voor blinden en slechtzienden

  Vergroot afbeelding: ondergrondse afvalcontainers

  Ondergrondse containers voor GFT en restafval zijn voorzien van een bedieningszuil die teksten in het display kan laten uitspreken voor blinden en slechtzienden.

  Lees meer
 • Speelvoorzieningen voor gehandicapte kinderen

  Vergroot afbeelding: speeltuin

  De gemeente Zoetermeer hecht veel waarde aan toegankelijkheid van de openbare ruimte en speelvoorzieningen voor iedereen, dus ook voor gehandicapte mensen en kinderen. Het is altijd mogelijk een aanpassing van speelvoorzieningen te vragen aan de gemeente.

  Lees meer
 • Toegankelijke evenementen

  logo gemeente Zoetermeer

  In Zoetermeer vinden jaarlijks evenementen plaats die duizenden bezoekers trekken. Dat zou nog hoger kunnen worden als de evenementen beter toegankelijk zijn voor gehandicapten. Organisatoren van evenementen kunnen maatregelen nemen om hun evenement zo toegankelijk mogelijk te maken. Gemeente Zoetermeer wil dat bevorderen en geeft tips. De reden is simpel: iedereen moet mee kunnen doen.
  Lees meer

 • Meer weten?

  toetsenbord

  Informatie over toegankelijkheid vindt u op de websites van:

  - Ieder(in)
  - Detailhandel Nederland
  - Koninklijke Horeca Nederland

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.