Stille en enge plekken

Home > Inwoners > Stille en enge plekken

Stille en enge plekken

Gemeente pakt stille en enge plekken aan

Voelt u zich weleens onveilig op straat? Als u bijvoorbeeld door een donker fietstunneltje fietst of 's avonds naar huis loopt. Kent u zo'n stille of enge plek? Laat het ons weten.

Via het melding, klacht, bezwaar, vraagformulier kunt u tot en met 31 januari 2018 stille en enge plekken aanmelden.

Dit jaar zijn 32 locaties aangemeld. Op 14 locaties heeft de gemeente extra verlichting geplaatst of is de huidige verlichting aangepast. Daarnaast zijn 6 locaties opgepakt vanuit regulier onderhoud of vanuit de wijkaanpak. De gemeente kon niet alle aangemelde locaties aanpakken, bijvoorbeeld omdat het om particulier eigendom ging of omdat de locatie kadastraal niet tot de gemeente Zoetermeer behoorde. De gemeente stimuleert buurtbewoners om zelf actie te ondernemen door onder meer een lamp te bevestigen op schuren bij achterpaden.

Zoetermeer Veilig

De gemeente heeft het thema veiligheid hoog op de agenda staan en vindt het belangrijk dat inwoners zich veilig voelen in de stad. Met projecten als WAS (Wijk en Agent Samen), WhatsApp Buurtpreventie en de grote controleacties op de RandstadRail probeert de gemeente de veiligheid in de stad te vergroten. Daarnaast geeft de gemeente tips om zelf uw veiligheid te vergroten.

Voor meer informatie: www.zoetermeerveilig.nl.