Stijlencatalogus

Home > Inwoners > Stijlencatalogus

Stijlencatalogus

De stijlencatalogus van Zoetermeer presenteert de verschillende bouwstijlen die in de stad zijn toegepast. Zo kunt u kennismaken met de architecten die door de jaren heen het uiterlijk van Zoetermeer vorm hebben gegeven.

U krijgt een korte beschrijving van stedenbouwkundige stijlen. In de toegevoegde bestanden vindt u meer details. Een foto-overzicht geeft voorbeelden van de beschreven bouwstijl en de pdf-bestanden een uitvoerige toelichting.

 • Historische stijlen

  Alle stijlen van voor 1940 worden tot de historische stijlen gerekend, van gotiek tot Jugendstil. In Zoetermeer komen de historische stijlen vooral voor in de Dorpsstraat en langs oude ontsluitingswegen als de Voorweg en Zegwaartse weg.

  Lees meer
 • Amsterdamse, Haagse en Delftse School

  De jaren twintig van de vorige eeuw waren het tijdperk van het expressionisme. In Nederland werd vooral het zogenaamde baksteenexpressionisme van de Amsterdamse School populair, en de soberder varianten daarop van de Haagse en de Delftse School. In Zoetermeer is dit soort architectuur vooral te vinden in het Dorp en langs de oude ontsluitingswegen als de Voorweg en Zegwaartseweg.

  Lees meer
 • Functionalisme en modernisme

  Het modernisme in de architectuur bloeide tussen 1945 en 1970. In Zoetermeer zijn modernistische gebouwen vooral in het Dorp te vinden. De architectuur uit die tijd is rustig, sober en licht.

  Lees meer
 • Strijd tegen de woningnood

  In de jaren zestig wilde Nederland koste wat het kost een einde maken aan de enorme woningnood. In rap tempo werden er duizenden woningen gebouwd. De woningbouw was grootschalig en massaal. In Zoetermeer zijn voorbeelden te zien van die grootschalige woningbouw in Palenstein, Driemanspolder en Meerzicht.

  Lees meer
 • De huiselijke jaren zeventig

  In de jaren zeventig hadden veel architecten genoeg van de als onpersoonlijk en kil ervaren massawoningbouw volgens modernistische principes. Architecten gingen kleinschalig bouwen. Geborgenheid, sociaal contact en contact met de natuur werden sleutelbegrippen. Grote delen van Zoetermeer zijn gebouwd in deze stijl: Meerzicht-West, Buytenwegh, De Leyens en Seghwaert.

  Lees meer
 • Neorationalisme

  Economische malaise en een groeiende afkeer van kneuterigheid bij architecten betekende eind jaren zeventig het einde van de dure, kleinschalige architectuur. Architectuur en stedenbouw werden weer rationeel en functioneel. In Zoetermeer zijn voorbeelden van neorationalistische architectuur vooral te vinden in Seghwaert-Noord, Noordhove en Rokkeveen-Oost.

  Lees meer
 • Neomodernisme

  In de tweede helft van de jaren tachtig kregen jonge Nederlandse architecten opnieuw belangstelling voor de esthetiek van het modernisme, en dan vooral voor de 'pionierstijd' tussen de twee wereldoorlogen. In Zoetermeer komt deze stijl veel voor in Rokkeveen-West, Noordhove en Oosterheem.

  Lees meer
 • Postmodernisme

  Postmodernisme is een verzamelterm voor zeer uiteenlopende stijlen in de architectuur van na 1980. Gemeenschappelijke inspiratiebronnen zijn architectuur uit andere tijdperken en de hedendaagse samenleving met zijn snelle beeldcultuur, kunstmatigheid en permanente veranderingen. In Zoetermeer zijn de bioscoop aan de Duitslandlaan en het Forum-Fontanum in Rokkeveen voorbeelden van postmoderne architectuur.

  Lees meer
 • Niet-stijlgebonden utiliteitsbouw

  Alle gebouwen waarin niet gewoond wordt en die niet op grond van specifieke stijlkenmerken kunnen worden onderverdeeld in een van de andere stijlen, vallen onder niet-stijlgebonden utiliteitsbouw.

  Lees meer
 • Niet-stijlgebonden woningbouw

  In alle naoorlogse tijdvakken is er niet-stijlgebonden woningbouw gemaakt. Gebouwen met één of twee lagen met een eenvoudige kap, evenwijdig aan of haaks op de straat, vrijstaand of als rijtjeswoning. Ze zijn overal in Zoetermeer te vinden.

  Lees meer

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

 • maandag 24 mei