Stadsmarshall

Home > Inwoners > Stadsmarshall

Stadsmarshall

De wijk Buytenwegh heeft sinds 2013 een Stadsmarshall; Jerrel Denijn.

Sinds 2016 wordt de Stadsmarshall naast Buytenwegh tevens ingezet in de wijk Meerzicht. Met de Stadsmarshall zet Zoetermeer in de meest kwetsbare wijken zijn 'stevigste' man in. De opdracht van de Stadsmarshall is helder: zorg dat de wijken Buytenwegh en Meerzicht weer veilig en leefbaar worden en tref hiervoor alle benodigde maatregelen. Hij ziet de problemen zelf en werkt door tot er resultaat is. Het neerzetten van resultaten doet hij samen met heel veel partijen in de wijk zoals de politie, jongerenwerkers, opbouwwerk, welzijnspartners, scholen, winkeliers, woningcorporaties, de wijkregisseur en bewoners. Voorbeelden zijn het extra snoeien van groen om het gevoel van veiligheid bij bewoners te vergroten, het laten aanbrengen van verlichting, het inzetten van trainingen aan professionals om goed te kunnen inspelen op zaken zoals jeugdoverlast.

Hij informeert de burgemeester, politiechef en hoofdofficier van justitie regelmatig over de stand van zaken. De Stadsmarshall organiseert bijeenkomsten met bewoners en ondernemers om afspraken te maken over verbeteringen in de wijk. De Stadsmarshall ziet toe op de voortgang van de verbeteringen en zorgt voor versnelling als dat nodig is.

De Stadsmarshall is afhankelijk van u om ook snel op signalen te kunnen reageren. Maakt u zich zorgen, stoort u zich aan bepaalde zaken of heeft u een tip op het gebied van veiligheid, mail hem via stadsmarshall@zoetermeer.nl. Naast de Stadsmarshall lopen er handhavers in Buytenwegh en Meerzicht. Zij zijn er voor uw veiligheid. U kunt hen altijd aanspreken op straat of via de wijkpost.

De gemeente wil dat Buytenwegh en Meerzicht wijken zijn waar het veilig en prettig wonen is. Zij werkt daarin nauw samen met diverse partners waaronder politie, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en het jongerenwerk. Naast de komst van de Stadsmarshall en het invoeren van zero tolerance beleid, richt de aanpak zich op de buitenruimte. De gemeente knapt het groen op, past de verlichting aan en verbetert de bestrating. Daarnaast worden initiatieven op het sociale vlak genomen. Een uitgebreid actieplan moet ervoor zorgen dat bewoners zich weer thuis voelen in Buytenwegh en Meerzicht.