Wat heeft het Stadsarchief?

Home > Inwoners > Stadsarchief > Wat heeft het Stadsarchief?

Wat heeft het Stadsarchief?

Het Stadsarchief beheert alle gemeentelijke papieren van Zoetermeer. In het archief zitten documenten van Zoetermeer en het voormalige Zegwaart (tot 1935) vanaf de zestiende eeuw tot 1990.

Het oudste document in het archief dateert uit 1504. Het zijn bestuurlijke paperassen zoals notulen van de raad en het college van burgemeester en wethouders. Ook zitten er akten van notarissen, kadastrale registers en bevolkingsadministratie (tot 1940) in het Stadsarchief.

Lijst van indexen

In de studiezaal kunt u indexen inzien van  onder andere dingboeken, morgenboeken, kohieren en verpondingen. Als ze digitaal beschikbaar zijn, kunt u ze ook op www.allezoetermeerders.nl raadplegen.

Verzamelingen en collecties

Het Stadsarchief heeft kranten, tijdschriften en oude foto's. Foto's vanaf 1960 zijn toegankelijk via www.zoetermeer.nl/beeldbank.

Bovendien heeft het Stadsarchief historische kaarten van Zoetermeer.

Krantencollectie

 • Streekblad voor Midden Zuid-Holland (1960-1991)
 • Groot Zoetermeer (± jan. 1973 - mrt. 1976; niet compleet)
 • Nu (april-mei 1990; niet compleet)
 • Posthoorn (1966-1967; niet compleet

Tijdschriften

 • Burgerjaarverslag 2002-2011
 • Het Huisnummer(tijdschrift Christelijke Woningbouwvereniging Zoetermeer) 1994-1999
 • Jaarverslagen gemeente Zoetermeer 1989-2002
 • 't Seghe Waert (tijdschrift van Het Historisch Genootschap Oud Soetermeer) 1990-heden
 • Uitgerekend Zoetermeer (statistische informatie Zoetermeer) 1989-heden
 • Vidomes Magazine (tijdschrift van woonstichting Vidomes) 1999
 • Zoetermeer (Gemeentelijk informatieblad) 1967-1971
 • Zoetermeer Magazine (gemeentelijk informatieblad) 1993-2012
 • Zoetermeer Stad (gemeentelijk informatieblad) 1971-1993
 • Zoetermeer Verknipt (krantenknipsels met betrekking tot nieuws Zoetermeer) 1970-1984

Lijst van archieven in het Stadsarchief

In dit overzicht staan de archieven van het Stadsarchief. Per archief is aangegeven:

 • welke instelling het archief heeft gevormd
 • in welke periode de archiefstukken zijn bewaard
 • hoe groot het archief is (in strekkende meters)
 • het nummer van het archief
 • of er een inventaris is van de archiefstukken
 • of het archief openbaar is of niet

Een overzicht van alle archieven

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.