Vrijwilligersondersteuning

Home > Inwoners > Sociaal domein > Vrijwilligersondersteuning

Vrijwilligersondersteuning

De manier waarop de gemeente Zoetermeer vrijwilligers ondersteunt, is per1 januari 2020 gewijzigd. Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Daarom wil de gemeente hen goed ondersteunen. Samen met deskundigen uit het Zoetermeerse vrijwilligersveld vormt de gemeente een stuurgroep.

De stuurgroep wil de volgende dingen bereiken:

 • Vrijwilligers enthousiast maken voor vrijwilligerswerk.
 • Een overzicht maken van de vraag en het aanbod van vrijwilligerswerk.
 • Vrijwilligers ondersteunen bij het zoeken naar werk dat bij hun talenten en interesses past.
 • Vrijwilligers helpen werk te vinden op een fijne plek, bijvoorbeeld in hun eigen wijk of vereniging.
 • Zorgen voor een netwerk om van elkaar te leren.
 • Vrijwilligerswerk innoveren.

Welke ondersteuning is er voor vrijwilligers en organisaties?

 • Vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in Zoetermeer kunt u vinden op zoetermeervoorelkaar.nl. Hier vindt u ook andere, voor vrijwilligers relevante, informatie.
 • Voor vrijwilligers en organisaties komt er een programma voor Leren en Inspireren. Ook worden er themabijeenkomsten en workshops georganiseerd. Hier kunnen zij kennis en kunde opdoen en met elkaar delen.
 • Voor organisaties is er een vrijwilligersondersteuner. Deze ondersteuner is in dienst van de gemeente. De ondersteuner organiseert themabijeenkomsten, helpt met samenwerken en geeft advies over subsidies en ondersteuning.
 • Organisaties met een goed idee voor innovatie en verbetering van het werk van vrijwilligers kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Op de pagina Subsidies staat hierover meer informatie.
 • Er zijn vrijwilligersinformatiepunten voor Zoetermeerders die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk en er digitaal niet uit komen of helemaal niet weten welk vrijwilligerswerk passend is. De locaties vindt u op zoetermeervoorelkaar.nl.
 • Ieder jaar organiseren we een programma om vrijwilligers te bedanken.
 • De gemeente heeft een verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers. Zo is iedere vrijwilliger automatisch verzekerd tijdens vrijwilligerswerk.

Heeft u nog vragen? Mail deze dan naar info@zoetermeervoorelkaar.nl.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.