Samenspraak concept Huisvestingsverordening 2019

Home > Inwoners > Samenspraak concept Huisvestingsverordening 2019

Samenspraak concept Huisvestingsverordening 2019

De gemeente Zoetermeer heeft samen met de gemeenten uit de regio Haaglanden een nieuwe huisvestingsverordening opgesteld. Hierin stelt de gemeente regels op voor bijvoorbeeld woningtoewijzing van huurwoningen en urgentie. Met de nieuwe verordening trekken alle gemeenten de regels voor het toewijzen van goedkope huurwoningen gelijk. De concept huisvestingsverordening is een actualisatie van de 'Nieuwe Huisvestingsverordening Zoetermeer 2015'.

Inwoners van Zoetermeer kunnen van 14 maart tot 11 april 2019 reageren op de concept Huisvestingsverordening 2019. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar secrstso@zoetermeer.nl, onder vermelding van 'huisvestingsverordening Zoetermeer'.

We nemen reacties over, of lichten toe waarom we ervan afwijken. Alle reacties worden verwerkt in een Nota van Beantwoording die onderdeel van de besluitvorming uit zal maken.

U kunt hier de volledige verordening lezen.

Behandeling in commissie en raad

We verwachten dat de huisvestingsverordening in de zomer behandeld wordt in het college en daarna in de gemeenteraad.

tekening huis