Structuurvisie

Structuurvisie

In de structuurvisie staan de plannen van de gemeente voor ruimtelijke ordening. In de structuurvisie staan geen regels of voorwaarden.

De structuurvisie kan gelden voor de hele gemeente. Maar de gemeenteraad kan ook een structuurvisie opstellen voor een onderdeel, zoals recreatie, verkeers- of vervoersmaatregelen. In de structuurvisie staan geen regels of voorwaarden. Het geeft aan hoe de gemeenteraad ontwikkelingen wil uitvoeren.

Inspraak

Als de structuurvisie wordt opgesteld, is inspraak mogelijk. Iedereen kan zijn mening over de structuurvisie geven.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.