Bestemmingsplannen

Home > Inwoners > Over Zoetermeer > Ruimtelijke plannen > Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan wordt vastgelegd welke bestemming een gebied heeft. Aan iedere bestemming zijn regels gekoppeld.

Sinds 1 januari 2010 zijn overheden vanuit de Wet Ruimtelijke Ordening verplicht hun nieuwe ruimtelijke plannen te digitaliseren en te ontsluiten via Ruimtelijkeplannen.nl. Vanaf deze datum zijn nieuwe plannen van de gemeente Zoetermeer hier in te zien. Bestemmingsplannen van voor deze datum kunt u in het Stadhuis bij de Omgevingsbalie inzien.

Er ligt bijvoorbeeld in het bestemmingsplan vast waar mag worden gebouwd en hoe hoog. Ook zijn er regels wat er in een pand mag. Een woning kan bijvoorbeeld niet zomaar in een winkel worden veranderd.

Bestemmingsplan is bindend

Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Het bestemmingsplan is voor iedereen bindend. Een aanvraag voor een bouwvergunning moet altijd worden getoetst aan het bestemmingsplan.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.