Ruimtelijke plannen

Home > Inwoners > Over Zoetermeer > Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen

In Zoetermeer onderkennen we het belang van ruimtelijke plannen en alles wat daar zoal bij komt kijken. We vergeten nooit dat ons ruimtelijk beleid uiteindelijk uw ruimtelijk beleid is.

 • Bestemmingsplannen

  In een bestemmingsplan wordt vastgelegd welke bestemming een gebied heeft. Aan iedere bestemming zijn regels gekoppeld.

  Sinds 1 januari 2010 zijn overheden vanuit de Wet Ruimtelijke Ordening verplicht hun nieuwe ruimtelijke plannen te digitaliseren en te ontsluiten via Ruimtelijkeplannen.nl. Vanaf deze datum zijn nieuwe plannen van de gemeente Zoetermeer hier in te zien. Bestemmingsplannen van voor deze datum kunt u in het Stadhuis bij de Omgevingsbalie inzien.

  Lees meer
 • Algemeen Ruimtelijk Beleid

  Op deze pagina vindt u algemeen geldende beleidsregels op het gebied van de ruimtelijke ordening.

  Lees meer
 • Structuurvisie

  In de structuurvisie staan de plannen van de gemeente voor ruimtelijke ordening. In de structuurvisie staan geen regels of voorwaarden.

  Lees meer

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.