Ontwikkelingen recreatiegebied Noord Aa

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling

Ontwikkelingen recreatiegebied Noord Aa

Veel Zoetermeerders maken het hele jaar door gebruik van recreatiegebied Noord Aa. Ze komen er wandelen, surfen of genieten van de natuur. Ook maken duizenden mensen op mooie dagen gebruik van het strand, de zonneweide en de omliggende fiets- en wandelpaden. Zoetermeer wil de voorzieningen in het gebied goed laten aansluiten bij die vrijetijdsbesteding. Daarvoor is een investering voor verbetering en vernieuwing nodig.

 • Noord Aa-gebied

 • Landschapsplan

  Het Landschapsplan Noord Aa is de inhoudelijke basis voor het bestemmingsplan, geeft richting aan mogelijke toekomstige ontwikkelingen rond de Zoetermeerse Plas en moet er zorgen voor een goede balans tussen recreatie en natuur. De gemeenteraad heeft dit plan op 4 juli 2016 goedgekeurd.


  Het Landschapsplan bevat een aantal deelgebieden, zoals het Strandzoneplan, het Padenplan, het rondje Noord Aa en het Lange Land. Het strandplan in inmiddels grotendeels uitgevoerd. Daarnaast zijn er initiatieven zoals een Beweegpark en de Groene Ontmoeting ('t Geertje). Aan de uitwerking van het padenplan, het Rondje Wijk en het Lange Land wordt op dit moment gewerkt. Ook komt het college met een voorstel voor het Rondje Wijk, dat ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.


  Bewoners, ondernemers en verenigingen in het gebied zijn nauw bij de planvorming betrokken geweest en zijn het voor het overgrote deel eens met de inhoud van het Landschapsplan. Alleen over het Rondje Noord Aa en de twee opties hiervoor (via de wijk of een nieuwe brug) gaven de inspraakreacties geen eenduidig beeld. De gemeenteraad heeft uiteindelijk aan de Optie wijk de voorkeur gegeven. De inbreng van alle belanghebbenden bij de uitwerking van de deelplannen is vormgegeven in een nieuw opgericht Beheeroverleg Noordelijk Plassengebied.

 • Een nieuw strandgebied

  In 2016 is hard gewerkt aan een flinke opknapbeurt van het Noord Aa strandgebied. Het strand is verbreed en opgehoogd en er is nieuw zand aangebracht. En er kwamen kunstwerken uit de wijk Buytenwegh naar het gebied. Kinderen hebben een nieuw speeltoestel op het strand gekregen waarmee ze in de zomer al naar hartelust met water en zand bezig konden zijn. Ook de aangrenzende ligweides, groen en paden werden aangepakt.

  Lees meer
 • Innovatieve aanpak blauwalg

  In april 2016 is een onderzoek tegen de blauwalg in het zwemwater van de Noord Aa van start gegaan. Er gingen vier drijvende platforms van LG Sonic 'te water' voor een proef van twee jaar. De door zonne-energie aangedreven 'boeien' gaan onderzoek doen en moeten de blauwalgen op natuurvriendelijke manier bestrijden. Het systeem werkt met ultrasone geluidsgolven. De aanpak kwam tot stand in samenwerking met het hoogheemraadschap van Rijnland en is een van de initiatieven van Zoetermeer, dat innovatieve technologie volop stimuleert.

 • Informatie

  Wilt u weten hoe het nieuwe strandgebied eruit gaat zien of meer informatie over de werkzaamheden in het Noord Aa gebied? Kijk dan ook op de lijst met vragen en antwoorden over de werkzaamheden (pdf). U kunt uw vragen ook stellen via telefoon 14 079. Een plattegrond van het ontwerp van het strand en een beplantingsplan zijn hier in pdf te vinden. Meer documenten vindt u onderaan deze pagina.

 • Vragen

  Heeft u een vraag over de plannen voor het Noord Aa gebied? Dan kunt u die ook mailen naar projectenpmv@zoetermeer.nl.

 • Documenten Noord Aa

  Hier vindt u een overzicht van recente documenten over dit onderwerp in pdf-formaat. Oudere documenten vindt u onder het kopje Archief.

  Lees meer

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.