Ontsluitingsroute bestemmingsverkeer Nutricia

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling

Ontsluitingsroute bestemmingsverkeer Nutricia

Kaart met alternatieve ontsluitingsroute Nutricia

De gemeenteraad heeft in september 2017 besloten om het terrein van Nutricia voor het af- en aanrijdend vrachtverkeer te ontsluiten langs de A12 en via bedrijventerrein Rokkehage. Deze oplossing zorgt ervoor dat het vrachtverkeer uit het Dorp wordt geweerd. Hier vindt u het raadsbesluit (pdf).

Aanleiding

Het weren van vrachtverkeer uit het dorp is jarenlang onderwerp van onderzoek geweest. Dit heeft in september 2017 geleid tot een definitieve oplossing die het vrachtverkeer uit het Dorp weert, verkeersveilig, duurzaam en betaalbaar is voor gemeente en bedrijfsleven.

Planning

De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart in november 2018. In 2019 is gewerkt aan het nieuwe bestemmingsplan. Op 13 juli 2020 heeft de gemeenteraad dit nieuwe bestemmingsplan vastgesteld. Vanaf 31 juli 2020 ligt dit vastgestelde plan ter inzage. De stukken en/of publicatie kunnen vanaf dat moment op afspraak worden ingekeken bij de Omgevingsbalie en kunt u bekijken op deze webpagina (zie de documenten onder het kopje ‘2020’) De stukken kunt u ook op de website www.ruimtelijkeplannen.nl inzien. De publicatie kunt u ook bekijken op www.overheid.nl en via de app voor smartphones Omgevingsalert. In deze publicatie staat informatie over de mogelijkheden om beroep in te dienen tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.

Wanneer het bestemmingsplan in werking is getreden, start de aanleg van de weg. Dit is naar verwachting in het vierde kwartaal van 2020, nadat de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld en de beroepstermijn is verstreken. De aanleg van de ontsluitingsroute zal ongeveer 4 maanden duren. De weg zal dan in de eerste helft van 2021 klaar zijn voor gebruik.

Ontwikkeling Nutrihage

De locatie Nutrihage is sinds 2004 in beeld voor woningbouw. Sinds de raad in september 2017 heeft besloten over de ontsluitingsroute van Nutricia, kan de verdere ontwikkeling van de woningbouwplannen plaatsvinden. Op 2 juni 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de woningbouw vastgesteld. Voor meer informatie www.zoetermeer.nl/nutrihage.

Vragen

Als u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u terecht bij de projectmanager via telefoonnummer 14 079 of per e-mail via projectenpmv@zoetermeer.nl.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.