Ontsluitingsroute bestemmingsverkeer Nutricia

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling

Ontsluitingsroute bestemmingsverkeer Nutricia

Kaart met alternatieve ontsluitingsroute Nutricia

De gemeenteraad heeft in september 2017 besloten om het terrein van Nutricia voor het af- en aanrijdend vrachtverkeer te ontsluiten langs de A12 en via bedrijventerrein Rokkehage. Deze oplossing zorgt ervoor dat het vrachtverkeer uit het Dorp wordt geweerd. Hier vindt u het raadsbesluit (pdf).

Aanleiding

Het weren van vrachtverkeer uit het dorp is jarenlang onderwerp van onderzoek geweest. Dit heeft in september 2017 geleid tot een definitieve oplossing die het vrachtverkeer uit het Dorp weert, verkeersveilig, duurzaam en betaalbaar is voor gemeente en bedrijfsleven.

Planning

De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart in november 2018. In 2019 is gewerkt aan het nieuwe bestemmingsplan. Op 13 juli 2020 heeft de gemeenteraad dit nieuwe bestemmingsplan vastgesteld. In september 2020 is het bestemmingsplan in werking getreden. De aanbestedingsprocedure is direct opgestart. De aanleg van de ontsluitingsroute zal ongeveer 4 maanden duren. De weg is volgens planning klaar in juli 2021.

De ingebruikname van de weg wacht nog op aanleg van een brug over de Rokkeveenseweg. De oplevering van de brug is helaas vertraagd en staat nu gepland voor 1 oktober 2021 of eerder als mogelijk. Nutricia verwacht kort na de oplevering van de brug de weg in gebruik te kunnen nemen.

Ontwikkeling Nutrihage

De locatie Nutrihage is sinds 2004 in beeld voor woningbouw. Sinds de raad in september 2017 heeft besloten over de ontsluitingsroute van Nutricia, kan de verdere ontwikkeling van de woningbouwplannen plaatsvinden. Op 2 juni 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de woningbouw vastgesteld. Voor meer informatie www.zoetermeer.nl/nutrihage.

Opnieuw inrichten Bleiswijkseweg

Als onderdeel van het dit project is een deel van de Bleiswijkseweg opnieuw ingericht. Het gaat ongeveer om het gebied langs de woningen Bleiswijkseweg 70 t/m 98. Bewoners van de Bleiswijkseweg konden meepraten over de groene inrichting van dit gebied.
Voor meer informatie: Meepraten over beplantingsplan Bleiswijkseweg.

Vragen

Als u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u terecht bij de projectmanager via telefoonnummer 14 079 of per e-mail via projectenpmv@zoetermeer.nl.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.