Meer woningen voor starters op de woningmarkt

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling

Meer woningen voor starters op de woningmarkt

Zoetermeer wil dat jonge woningzoekenden voortaan veel eerder een woning krijgen dan nu. Jongeren staan vaak langer dan drie jaar op de wachtlijst voor een woning en dat is erg lang in vergelijking met andere woningzoekenden. De gemeente wil die wachttijd verkorten en zo meer jonge mensen voor Zoetermeer behouden.

Op 8 juni 2015 heeft de gemeenteraad besloten vier locaties - 'Spazio 2' (hierna te noemen Canadalaan), 'Cadenza 2', 'Plataanhout' en 'Saturnusgeel' - voor bepaalde tijd te reserveren om de haalbaarheid voor jongerenwoningen te laten onderzoeken door de gemeente en woningcorporatie De Goede Woning.

Na een periode van uitvoerig onderzoek en consultatie van omwonenden en belanghebbenden heeft het college van burgemeester en wethouders in april 2016 voorstellen voor de vier bovengenoemde locaties aan de gemeenteraad voorgelegd. Op basis van de voorstellen van het college heeft de gemeenteraad op 30 mei 2016 een aantal besluiten genomen over de vervolgstappen.

Bekijk hier het raadsbesluit van 30 mei 2016 (pdf). Alle bijbehorende documenten vindt u in het Raadsinformatiesysteem.

Overzicht met stand van zaken per locatie:

 • Cadenza 2: nieuwe plannen voor woningbouw

  De locatie Cadenza 2 aan de Italiëlaan is al enige jaren in beeld om woningbouw voor jonge starters te realiseren. Het plan bestond oorspronkelijk uit 60 appartementen voor jongeren. Hierover heeft intensieve samenspraak met omwonenden plaatsgevonden. Om financiële redenen werd in 2016 door de raad geen groen licht gegeven aan een verdere ontwikkeling van de locatie.

  Lees meer
 • Canadalaan

  Voor deze locatie heeft de gemeenteraad ingestemd met de realisatie van 60 jongerenwoningen en 44 parkeerplaatsen. Dit gebied is de beeldbepalende entree naar het Stadshart. Voorafgaand aan de ontwikkeling van deze locatie moet nog wel onderzoek plaatsvinden naar de samenhang met de plannen voor vernieuwing van het Stadshart. Daarnaast vragen de onderwerpen 'parkeren' en 'windklimaat' om specifieke aandacht bij de verdere uitwerking.

  Op dit moment werkt de gemeente aan een nieuwe visie voor de binnenstad. De Canadalaan wordt in deze visie meegenomen. Omwonenden worden tijdig betrokken bij eventuele toekomstige ontwikkelingen.

  Lees meer
 • Plataanhout

  Nieuwbouw Plataanhout voor jonge starters en 55+ers.

  Lees meer
 • Documenten jongerenwoningen

  Algemene documenten over dit onderwerp. Alle documenten zijn in pdf-formaat.

  Lees meer

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.