Levensloopbestendig wonen en woonzorgzone in Rokkeveen (Katwijkerlaantracé)

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling

Levensloopbestendig wonen en woonzorgzone in Rokkeveen (Katwijkerlaantracé)

In Rokkeveen ligt een strook van drie groene braakliggende stukken grond, grofweg ingeklemd tussen de Agaat en de Madame Curiesingel. De gemeente wil hier kleinschalige levensloopbestendige appartementen en eengezinswoningen gaan bouwen. Ook komt er een woonzorgzone met zorg-/ verpleegplaatsen voor dementerende ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Zo kunnen deze kwetsbare groepen in de wijk wonen, dichtbij voorzieningen zoals het nabij gelegen winkelcentrum Rokkeveen.

Niet de hele strook wordt overigens volledig bebouwd. Er blijft in elk deelgebied een openbaar middenterrein, dat tussen de toekomstige bebouwing komt te liggen. De invulling van deze middenterreinen vindt in samenspraak met omwonenden plaats. Het Katwijkerlaantracé bestaat uit drie deelgebieden. In mei 2016 heeft de gemeenteraad voor elk deelgebied de invulling vastgesteld. Lees hier wat er nu speelt in de deelgebieden.

 • Plan Agaat

  Vergroot afbeelding: luchtfoto Agaat

  In deelgebied Agaat komen 28 koopwoningen (eengezinswoningen) die ontwikkeld worden door Dura Vermeer en Wonen á la Carte.

  Lees meer
 • Plan Milena

  Vergroot afbeelding: luchtfoto Milenagang

  In deelgebied Milena komen twee appartementengebouwen met in het groene middengebied een rozentuin. De Goede Woning en Zorgaanbieder Fundis realiseren een complex met 48 zorgwoningen. De gemeente wil in het tweede appartementengebouw aan de Milenagang levensloopbestendige woningen gericht op senioren realiseren. Dura Vermeer stelt hiervoor een plan op. Om te parkeren komt er een parkeerstraat aan de zijde van de Nathaliegang. Deze nieuwe straat heet de Naomigang.

  Lees meer
 • Plan Zenobia

  Vergroot afbeelding: luchtfoto Zenobiagang

  Deelgebied Zeniobia maakt onderdeel uit van het Katwijkerlaantracé. In dit deelgebied wil de gemeente zorg en levensloopbestendige woningen realiseren. Hiertoe is het bestemmingsplan Rokkeveen in 2013 aangepast. In mei 2016 heeft de gemeenteraad na een samenspraaktraject met omwonenden de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de deelgebieden van het Katwijkerlaantracé vastgelegd.

  Lees meer
 • Archief

  Eerdere berichtgeving (voor september 2016).

  Lees meer