Entree Zoetermeer

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling

Entree Zoetermeer

Levendig en groen rondom station en Afrikaweg

De druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot en neemt snel toe. Er zijn zo'n 700 woningen per jaar nodig om aan de behoefte te voldoen. Zoetermeer wil de komende 10 tot 15 jaar 10.000 woningen bouwen en er wordt gezocht naar mogelijkheden om dit aantal op termijn uit te breiden tot in totaal 16.000 woningen. Van het gebied aan weerskanten van de Afrikaweg en rond de Mandelabrug willen we een nieuwe stadswijk maken, met een aantrekkelijke mix van ongeveer 4.500 nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen en groen.

Hieronder vindt u vooral informatie over de bestuurlijke besluitvorming en participatie. Entree heeft ook een eigen website, www.entreezoetermeer.nl waar wij samen met de andere grondeigenaren in Entree u de nieuwe stadswijk presenteren. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Stand van zaken augustus 2021

Het college heeft op 9 maart 2021 ingestemd met het eerste concrete plan voor woningen in Entree, namelijk de transformatie van het kantoorpand Terra Nova aan de Boerhaavelaan naar 385 woningen. Dit plan van eigenaar Breevast bestaat uit 104 goedkope huurwoningen, 96 middel dure huurwoningen en 185 vrije sector koop- en huurwoningen. Ook komen er 30 zorgappartementen en een gezondheidscentrum. Hierin komen huisartsen en een apotheek.

Op 17 mei 2021 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het definitieve Planuitwerkingskader (PUK), Structuurontwerp openbare ruimte en Gebiedsbusinesscase.Ook is de visie voor het stationsgebied vastgesteld. In september 2021 verwachten we dan met de initiatiefnemers in het gebied anterieure overeenkomsten te kunnen tekenen.

Bent u geïnteresseerd in de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Entree en het stationsgebied? Kom dan op zaterdagmiddag 9 oktober naar het evenement 'Entree, maak het mee!'. We praten u graag bij over alle plannen! Voor meer informatie en aanmelden: kijk op www.entreezoetermeer.nl/evenement.

logo Entree, maak het mee!

Planning

Bekijk hier de planning voor de verschillende documenten die worden opgesteld, zoals de milieueffectrapportage en het beeldkwaliteitsplan.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.