Entree Zoetermeer

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling

Entree Zoetermeer

Levendig en groen rondom station en Afrikaweg

De druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot en neemt snel toe. Er zijn zo'n 700 woningen per jaar nodig om aan de behoefte te voldoen. Zoetermeer wil de komende 10 tot 15 jaar 10.000 woningen bouwen en er wordt gezocht naar mogelijkheden om dit aantal op termijn uit te breiden tot in totaal 16.000 woningen. Van het gebied aan weerskanten van de Afrikaweg en rond de Mandelabrug wil het college een nieuwe stadswijk maken, met een aantrekkelijke mix van ongeveer 4.500 nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen en groen.

Stand van zaken september 2019

De afgelopen weken is veel werk verzet om de plannen voor de nieuwe stadswijk De Entree verder vorm te geven. Dit begon met een bewonersbijeenkomst in april 2019 waar een stroom aan creatieve ideeën tot stand kwam. In twee vervolgsessies zijn deze ideeën door een groep van 50 enthousiastelingen geselecteerd en verder uitgewerkt. Samen met het Masterplan werden dit de bouwstenen voor het nieuwe bestemmingsplan. Op 18 september 2019 is de afrondende bijeenkomst geweest. U treft hierbij de presentatie van deze avond aan en u kunt hier het verslag en de tekeningen bekijken die zijn gemaakt door de tekenaar.

U heeft op deze avond een gedrukt exemplaar van het inspiratieboekje mee naar huis kunnen nemen. Hierbij nogmaals de link naar het Inspiratieboek De Entree.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief De Entree - oktober 2019 (pdf)