Entree Zoetermeer

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling

Entree Zoetermeer

Levendig en groen rondom station en Afrikaweg

De druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot en neemt snel toe. Er zijn zo'n 700 woningen per jaar nodig om aan de behoefte te voldoen. Zoetermeer wil de komende 10 tot 15 jaar 10.000 woningen bouwen en er wordt gezocht naar mogelijkheden om dit aantal op termijn uit te breiden tot in totaal 16.000 woningen. Van het gebied aan weerskanten van de Afrikaweg en rond de Mandelabrug willen we een nieuwe stadswijk maken, met een aantrekkelijke mix van ongeveer 4.500 nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen en groen.

Hieronder vindt u vooral informatie over de bestuurlijke besluitvorming en participatie. Entree heeft ook een eigen website, www.entreezoetermeer.nl waar wij samen met de andere grondeigenaren in Entree u de nieuwe stadswijk presenteren. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Stand van zaken januari 2021

Het jaar 2021 trappen we af met het besluit van het college van burgemeester en wethouders over het definitieve Planuitwerkingskader (PUK), Structuurontwerp en Gebiedsbusinesscase in februari. In april 2021 verwachten we de besluitvorming door de gemeenteraad. Ook verwachten we dan met de initiatiefnemers in het gebied anterieure overeenkomsten te kunnen tekenen. Meer toelichting en mijlpalen voor 2021 kunt u lezen in de planning hieronder.

Planning

Bekijk hier de planning (pdf) voor de verschillende documenten die worden opgesteld, zoals het planuitwerkingskader, milieueffectrapportage en beeldkwaliteitsplan.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.