Entree Zoetermeer

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling

Entree Zoetermeer

Levendig en groen rondom station en Afrikaweg

Wie in de toekomst Zoetermeer binnen komt vanaf de A12 of het station, belandt direct midden in een levendig en groen gebied. Een nieuwe stadswijk met 3500 nieuwe woningen en een aantrekkelijke mix van voorzieningen, kantoren, horeca en groen. De Afrikaweg wordt een levendige stadsstraat en boven de A12 komt een nieuw stationsplein.

In de Visie Entreegebied Zoetermeer (mei 2017) beschrijft het college haar plannen voor dit nieuwe gebied aan beide zijden van de Afrikaweg die Meerzicht en Driemanspolder verbindt. Op 3 juli 2017 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de visie. De volgende stap is een meer gedetailleerde uitwerking van de gebiedsvisie in een stedenbouwkundig plan. Dit doen we in samenspraak met de stad.