Entree Zoetermeer

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling

Entree Zoetermeer

Levendig en groen rondom station en Afrikaweg

De druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot en neemt snel toe. Er zijn zo'n 700 woningen per jaar nodig om aan de behoefte te voldoen. Zoetermeer wil de komende 10 tot 15 jaar 10.000 woningen bouwen en er wordt gezocht naar mogelijkheden om dit aantal op termijn uit te breiden tot in totaal 16.000 woningen. Van het gebied aan weerskanten van de Afrikaweg en rond de Mandelabrug wil het college een nieuwe stadswijk maken, met een aantrekkelijke mix van ongeveer 4.500 nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen en groen.

Stand van zaken

Het Masterplan De Entree is op 18 februari 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. De hoge opkomst van ruim 500 belangstellenden op de bijeenkomst op 27 november 2018 en ieders inbreng tijdens of na deze bijeenkomst is zeer waardevol geweest. Wij gaan nu een vervolgfase in. Om de realisatie van de woningen en voorzieningen in het gebied mogelijk te maken, is het noodzakelijk om het bestemmingsplan aan te passen.

Dit kunnen en willen we niet alleen doen, maar doen we in nauwe samenwerking met eigenaren en mensen uit de directe omgeving en andere geïnteresseerden uit de stad. Hiervoor hebben we op 17 april 2019 een bijeenkomst georganiseerd waar ideeën zijn opgehaald voor bouwstenen van het bestemmingsplan. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat er is gebeurd sinds 17 april.