Woningbouw Zalkerbos 1

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > Woningbouw Zalkerbos 1

Woningbouw Zalkerbos 1

Ontwikkelaar Chronos Vastgoed wil op het terrein van de autodealer op Zalkerbos 1 woningbouw realiseren. Het plan omvat een gebouw van tien verdiepingen met 46 koopappartementen voor kleine/jonge gezinnen, empty nesters en ouderen.

De gemeente staat positief tegenover dit plan voor woningbouw. Zalkerbos 1 is een van de veertien locaties in Zoetermeer die door de gemeenteraad zijn aangewezen voor een spoedige start van woningbouw om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen in onze stad. Omdat de locatie nu de bestemming bedrijf heeft, moet een procedure voor afwijking van het bestemmingsplan worden gevolgd.

luchtfoto Zalkerbos

Bijeenkomst

Eind 2018 heeft Chronos Vastgoed op eigen initiatief de direct omwonenden ge├»nformeerd over hun plannen. De volgende stap is om alle omwonenden te betrekken bij de vervolgstappen. Op 24 januari 2019 is er een inloopbijeenkomst geweest. Van de ingediende reacties is een samenspraakverslag gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 maart 2019 ingestemd met het samenspraakverslag.

Meer informatie

Op de website van de ontwikkelaar www.chronosvastgoed.nl is meer informatie te vinden over dit initiatief voor woningbouw.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.