Woningbouw Luxemburglaan 2-10

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > Woningbouw Luxemburglaan 2-10

Woningbouw Luxemburglaan 2-10

Ontwikkelaar De Maese Woningen wil op de Luxemburglaan 2-10 woningbouw realiseren. Hiertoe wordt het kantoorpand op de hoek Luxemburglaan en Europaweg gesloopt. Hiervoor in de plaats wordt een appartementengebouw gerealiseerd van 23 verdiepingen met circa 140 koop- en huurappartementen in het middendure en dure segment. In het bouwplan wordt tevens voorzien in de aanleg van circa 80 parkeerplaatsen in een te realiseren parkeergarage in het gebouw. De gemeente staat positief tegenover dit bouwplan.

Luxemburglaan 2-10 is één van de veertien locaties in Zoetermeer die door de gemeenteraad zijn aangewezen voor een spoedige start van woningbouw om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar nieuwe woningen in onze stad. Omdat de locatie nu de bestemming kantoor heeft, moet een procedure voor afwijking van het bestemmingsplan worden gevolgd.

Luxemburglaan 2-10

Kavelpaspoort

Voor deze locatie heeft de gemeenteraad een kavelpaspoort vastgesteld met de gewenste ontwikkelrichting. Dit betreft het type woningen, doelgroepen, parkeren en bouwhoogte.

Stand van zaken april 2020

In maart 2020 is de commissie ruimtelijke kwaliteit akkoord gegaan met het bouwplan voor de Luxemburglaan 2-10. De initiatiefnemer zal nu op korte termijn een aanvraag indienen voor een gecoördineerde procedure. Met deze procedure wordt het bestemmingsplan gewijzigd en een vergunning om te bouwen verleend. Onderdeel van deze gecoördineerde procedure is een tervisielegging van de aanvraag. Dit wordt bekend gemaakt via de OmgevingsAlert app.

De gegevens uit de woonwens-enquête worden verzameld en geanalyseerd. Binnenkort komt er meer concrete informatie beschikbaar over de appartementen. De start van de verkoop van de appartementen zal deze zomer plaatsvinden. Als alles volgens plan verloopt, start in het vierde kwartaal van 2020 de bouw. Halverwege 2022 worden de woningen opgeleverd.

Samenspraak

Op 18 juni 2019 konden omwonenden het bouwplan komen bekijken en was er gelegenheid in gesprek te gaan met deskundigen van de gemeente en ontwikkelaar De Maese woningen. Hier vindt u de presentatie van deze avond. Van de ingediende reacties is een samenspraakverslag gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2019 ingestemd met het samenspraakverslag.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over de Versnellingsagenda Woningbouw. Geïnteresseerden in een woning kunnen zich melden via de site van de ontwikkelaar www.70lux.nl

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.