Woningbouw Luxemburglaan 1-15

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > Woningbouw Luxemburglaan 1-15

Woningbouw Luxemburglaan 1-15

Luxemburglaan 1-15 is een van de veertien locaties in Zoetermeer die door de gemeenteraad in 2018 zijn aangewezen voor een spoedige start van woningbouw om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen in onze stad.

luchtfoto Luxemburglaan 1

Kavelpaspoort

Voor deze locatie heeft de gemeenteraad een kavelpaspoort vastgesteld met de gewenste ontwikkelrichting. Dit betreft het type woningen, doelgroepen, parkeren en bouwhoogte.

Stand van zaken februari 2021

Eind 2020 heeft projectontwikkelaar Janssen de Jong het pand aan de Luxemburglaan 1-15 overgenomen van ABN-Amro. De projectontwikkelaar is nu in gesprek met de gemeente om de haalbaarheid van woningbouw op deze locatie te onderzoeken. Hier hoort ook een participatietraject met de omwonenden bij dat we verwachten medio 2021 te kunnen organiseren. Tot de procedure behoort ook de wijziging van het bestemmingsplan en het afgeven van een omgevingsvergunning. Dit is toegelicht in een raadsmemo van 15 februari 2021.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over de Versnellingsagenda Woningbouw.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

  • dinsdag 27 april
  • woensdag 5 mei
  • donderdag 13 mei
  • maandag 24 mei