Woningbouw Frankrijklaan

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > Woningbouw Frankrijklaan

Woningbouw Frankrijklaan

Frankrijklaan is een van de veertien locaties in Zoetermeer die door de gemeenteraad in 2018 zijn aangewezen voor een spoedige start van woningbouw om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen in onze stad.

luchtfoto Frankrijklaan

Kavelpaspoort

Voor deze locatie heeft de gemeenteraad een kavelpaspoort vastgesteld met de gewenste ontwikkelrichting. Dit betreft het type woningen, doelgroepen, parkeren en bouwhoogte. Besloten is dat omwonenden en andere geïnteresseerden betrokken worden bij de invulling van de locatie, daar waar het gaat om zaken als openbaar gebied, architectuur en verkeer.

Stand van zaken

De voorwaarden die de gemeenteraad in het kavelpaspoort aan de ontwikkeling van de Frankrijklaan heeft gesteld, zijn overgenomen in de Nota van uitgangspunten voor de ontwikkeling van Markt 10 en omgeving. De actuele stand van zaken en meer informatie over de samenspraak van beide locaties vindt u onder Herontwikkeling Markt 10.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over de Versnellingsagenda Woningbouw.

Te downloaden:

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

  • maandag 24 mei