Woningbouw Engelandlaan 270

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > Woningbouw Engelandlaan 270

Woningbouw Engelandlaan 270

Ontwikkelaars Bakkers|Hommen Waerdevast & Bluehouse willen op de Engelandlaan 270 woningbouw realiseren. Het bestaande kantoorpand Ypsilon wordt gesloopt en het voorstel is hier een appartementengebouw tot 70 meter hoog te realiseren met 168 studio’s (huur). In het openbare gebied rondom het bouwplan worden ook enkele nieuwe parkeerplaatsen aangelegd.

Engelandlaan 270 is een van de veertien locaties in Zoetermeer die door de gemeenteraad in 2018 zijn aangewezen voor een spoedige start van woningbouw om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen in onze stad.

luchtfoto Engelandlaan 270

Kavelpaspoort

Voor deze locatie heeft de gemeenteraad een kavelpaspoort vastgesteld met de gewenste ontwikkelrichting. Dit betreft het type woningen, doelgroepen, parkeren en bouwhoogte.

Stand van zaken april 2020

In maart 2020 heeft de initiatiefnemer een aanvraag ingediend voor een gecoördineerde procedure. Met deze procedure wordt het bestemmingsplan gewijzigd en een vergunning om te bouwen verleend. Onderdeel van deze gecoördineerde procedure is een tervisielegging van de aanvraag. Dit wordt bekend gemaakt via de OmgevingsAlert app.

Samenspraak

Op 10 juli 2019 konden omwonenden het bouwplan komen bekijken en was er gelegenheid in gesprek te gaan met deskundigen van de gemeente en ontwikkelaars Bakkers|Hommen Waerdevast & Bluehouse. Hier vindt u de presentatie van deze avond. Van de ingediende reacties is een samenspraakverslag gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2019 ingestemd met het samenspraakverslag.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over de Versnellingsagenda Woningbouw.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.