Woningbouw Engelandlaan 140 (grasveld)

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > Woningbouw Engelandlaan 140 (grasveld)

Woningbouw Engelandlaan 140 (grasveld)

Woningcorporatie De Goede Woning wil op de Engelandlaan 140 (grasveld), gelegen tussen de wooncomplexen City House en Dutch Port, woningbouw realiseren. Het concept bouwplan betreft een woongebouw van circa 50 meter hoog (15 verdiepingen) met daarin ongeveer 85 appartementen, verdeeld in twee- en driekamerappartementen. Het gebouw komt op de plek van het huidige grasveld.

Engelandlaan 140 (grasveld) is een van de veertien locaties in Zoetermeer die door de gemeenteraad in 2018 zijn aangewezen voor een spoedige start van woningbouw om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen in onze stad.

luchtfoto Engelandlaan 180

Stand van zaken oktober 2020

De Goede Woning zal de aanvraag voor een omgevingsvergunning om te bouwen, en de aanvraag voor een wijziging van het bestemmingsplan over enkele weken indienen. Door de bouw zal het gebied tussen de twee naastgelegen wooncomplexen, de RandstadRail en de Engelandlaan opnieuw worden ingericht. Wij kappen de bomen op en rond het huidige grasveld, waarna het appartementengebouw wordt gerealiseerd. Hier omheen leggen wij parkeerplaatsen aan en breiden we het aantal ondergrondse containers uit. Het aantal gekapte bomen compenseren we door nieuwe bomen aan te planten. In totaal kappen we dertien bomen en na oplevering van de woningen planten we ook weer dertien nieuwe bomen rondom het gebouw. Omwonenden hebben hierover een brief ontvangen.

Kavelpaspoort

Voor deze locatie heeft de gemeenteraad een kavelpaspoort vastgesteld met de gewenste ontwikkelrichting. Dit betreft het type woningen, doelgroepen, parkeren en bouwhoogte.

Bijeenkomst

Op 10 juli 2019 konden omwonenden het bouwplan komen bekijken en was er gelegenheid in gesprek te gaan met deskundigen van de gemeente en De Goede Woning. Hier vindt u de presentatie van deze avond. Van de ingediende reacties is een samenspraakverslag gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2019 ingestemd met het samenspraakverslag.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over de Versnellingsagenda Woningbouw.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

  • dinsdag 27 april
  • woensdag 5 mei
  • donderdag 13 mei
  • maandag 24 mei