Woningbouw Eleanor Rooseveltlaan 3-29

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > Woningbouw Eleanor Rooseveltlaan 3-29

Woningbouw Eleanor Rooseveltlaan 3-29

Eleanor Rooseveltlaan 3-29 is een van de veertien locaties in Zoetermeer die door de gemeenteraad in 2018 zijn aangewezen voor een spoedige start van woningbouw om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen in onze stad.

luchtfoto Eleanor Rooseveltlaan 3-25

Stand van zaken juli 2021

De eigenaar en initiatiefnemer Eleanor B.V., in samenwerking met Wonam, heeft het voornemen om het voormalig Rabobank-kantoor aan de Eleanor Rooseveltlaan 3-29 te vervangen door vier appartementengebouwen die variëren in hoogte. Het cirkelvormige veld en de speelvoorzieningen blijven behouden. Het plan Eleanorpark voldoet aan de uitgangspunten die de gemeenteraad in een kavelpaspoort heeft vastgesteld. Deze gaan bijvoorbeeld over de bouwhoogte, type woningen en parkeren. De locatie heeft nu de bestemming kantoor. Om hier woningbouw mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

Participatie (Samenspraak)

Door de huidige coronamaatregelen is de participatie digitaal verlopen. Van 20 april 2021 tot en met 4 mei 2021 konden buurtbewoners via doemee.zoetermeer.nl reageren op het schetsontwerp en suggesties doen voor het groene veld.

Aanvullend was er op dinsdag 20 april 2021 een online bijeenkomst met een presentatie van het schetsontwerp en de inrichting van de openbare ruimte. U kunt deze bijeenkomst terugkijken op doemee.zoetermeer.nl. Hier vindt u het verslag van de bijeenkomst.

Het Eindverslag Participatie geeft antwoord op de vragen en reacties die zijn gesteld gedurende het participatieproces. Ook staan hierin al een aantal aanpassingen op het plan omschreven, welke gedaan worden op basis van deze reacties. Deze aanpassingen worden door de ontwikkelaar meegenomen bij het vervolg van de planvorming. Over een verder uitgewerkt bouwplan zullen omwonenden en geïnteresseerden nader worden geïnformeerd.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over de Versnellingsagenda Woningbouw.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.