Woningbouw Du Meelaan

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > Woningbouw Du Meelaan

Woningbouw Du Meelaan

Ontwikkelaar Project Du Meelaan B.V. heeft zich bij de gemeente gemeld met een woningbouwplan van circa 72 appartementen aan de rand van Palenstein. Het gaat om de locatie aan de Du Meelaan 578-582, 588. De ontwikkelaar en de gemeente onderzoeken op dit moment de mogelijkheden en de haalbaarheid van het plan. Om de woningbouw mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd en vindt er samenspraak plaats.

Kaart met locatie woningbouw Du Meelaan

Kavelpaspoort

Voor deze locatie heeft de gemeenteraad een zogeheten kavelpaspoort vastgesteld. Hierin staan voorwaarden waar het plan aan moet voldoen. In dit paspoort staan de woningtypes en de doelgroepen beschreven (empty-nesters, middenhuur). Ook staat in het paspoort de parkeernorm en de maximale bouwhoogte van 40 meter.

Samenspraak

Voor dit woningbouwplan vindt samenspraak plaats. De samenspraak heeft als doel u te informeren over het plan en over de planologische procedure: in welke fase van het proces we zijn en wat de vervolgstappen zijn. U kunt uw reactie geven op de uitstraling van het bouwplan. De gegevens uit het kavelpaspoort staan vast.

Bijeenkomst

Omwonenden en belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd voor een samenspraakbijeenkomst op donderdag 5 maart in de voormalige Tango Garage aan de Ambachtsherenlaan 103. Vanaf 19.00 uur kunt u binnenlopen. Om 19.15 uur start de presentatie van het nieuwbouwplan. De gemeente heeft de omwonenden per brief uitgenodigd. Meer informatie vindt u in de uitnodiging voor de informatieavond op 5 maart 2020.

Reageren

U kunt tot uiterlijk 20 maart 2020 reageren op het woningbouwplan via projectenpmv@zoetermeer.nl. Uw reactie wordt opgenomen in een Eindverslag samenspraak dat na afronding van de samenspraak wordt gemaakt. Dit eindverslag wordt na besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders gepubliceerd op onze website en krijgt u toegestuurd als u heeft deelgenomen aan de samenspraak.

Bouwen in Zoetermeer

De druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot en neemt snel toe. Het doel is om vanaf 2020 jaarlijks 700 woningen op te leveren. Het woningbouwprogramma richt zich vooral op jongeren, middeninkomens en zogenoemde empty-nesters. Dit doen we om de doorstroming op de woningmarkt te vergroten.