Woningbouw Brusselstraat

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > Woningbouw Brusselstraat

Woningbouw Brusselstraat

Brusselstraat is een van de veertien locaties in Zoetermeer die door de gemeenteraad in 2018 zijn aangewezen voor een spoedige start van woningbouw om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen in onze stad.

luchtfoto Brusselstraat

Kavelpaspoort

Voor deze locatie heeft de gemeenteraad een kavelpaspoort vastgesteld met de gewenste ontwikkelrichting. Dit betreft het type woningen, doelgroepen, parkeren en bouwhoogte.

Stand van zaken

Als er voor deze locatie een concreet plan is, zullen omwonenden en andere geïnteresseerden betrokken worden bij de invulling van de locatie, zoals het openbaar gebied, architectuur en verkeer.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over de Versnellingsagenda Woningbouw.

Te downloaden:

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

  • dinsdag 27 april
  • woensdag 5 mei
  • donderdag 13 mei
  • maandag 24 mei