Vernieuwing RandstadRail-halte Stadhuis

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > Vernieuwing Stadshart > Vernieuwing RandstadRail-halte Stadhuis

Vernieuwing RandstadRail-halte Stadhuis

De werkzaamheden zijn zo goed als afgerond. De bouwkeet en de opslagplaatsen aan de Frankrijklaan zijn verwijderd. De komende periode zal de waterafvoer worden aangesloten op het riool en zullen er maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat vogels kunnen nestelen onder het plafond. Voor het eind van het jaar zullen alle werkzaamheden zijn afgerond.

Halte Stadhuis

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar projectenpmv@zoetermeer.nl.

Naar overzicht projecten Binnenstad