Vernieuwing Plaats

Vernieuwing Plaats

De gemeente gaat de buitenruimte van de Plaats opknappen en beter zichtbaar maken vanaf het Wegstapelplein en het Hogerop. De vernieuwingen van de Plaats zijn bepaald in samenspraak met bewoners en ondernemers.

Vernieuwingen

Voor het definitieve plan voor de aanpassing van de Plaats en het kaartje met het beplantingsplan zie het bestand 'Print maatregelenplan en kaart'.

Planning en uitvoering

We starten met de aanpassingen op de Plaats in het vierde kwartaal van 2018.

Vragen?

Voor vragen kunt u mailen naar projectenpmv@zoetermeer.nl.

Naar overzicht projecten Binnenstad