Upgrade Stadshart

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > Upgrade Stadshart

Upgrade Stadshart

Het Stadshart van Zoetermeer krijgt de komende jaren een volledig nieuwe uitstraling met meer kleur en sfeer. De winkelpanden worden groter, het openbaar gebied wordt aangepakt en de parkeergarages opgeknapt. Dit doen we in samenwerking met Unibail-Rodamco-Westfield en andere eigenaren in het Stadshart.

impressie opgeknapt Stadshart

Laatste nieuws

In de week van 27 april 2020 start aannemer PCO met de voorbereidende werkzaamheden voor de plaatsing van nieuwe openbare verlichting in het Stadshart. De huidige kabelstructuur is verouderd en niet geschikt voor de nieuwe verlichting. De nieuwe kabels worden grotendeels direct langs de gevels onder het straatwerk aangebracht. Tijdens de werkzaamheden blijven winkels en horeca aan de straten en pleinen bereikbaar. Na deze voorbereidende werkzaamheden zal in het najaar een begin gemaakt worden met de plaatsing van de nieuwe verlichting. Omwonenden hebben een brief ontvangen over de start van de werkzaamheden.

Nagenoeg alle bogengalerijen aan de Promenade en het Westwaarts zijn opgeknapt. Aan de Warande is MBO Rijnland bezig om leer-werkruimtes te maken voor hun studenten.

Het college heeft het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de straten en de pleinen van het Stadshart vastgesteld. Naar aanleiding van de samenspraak is een definitief ontwerp gemaakt en in januari 2020 afgerond. De gemeente is nu bezig met diverse aanbestedingen voor de uitvoering van het ontwerp. De aanlegwerkzaamheden starten naar verwachting in het 3e kwartaal 2020. Het definitief ontwerp vindt u onderaan deze pagina.

Beeldkwaliteitsplan upgrade Stadshart

Het beeldkwaliteitsplan Upgrade Stadshart is een uitwerking van het Structuurplan Upgrade Stadshart. In het beeldkwaliteitsplan maken we de ambities voor de vernieuwing van het Stadshart concreter. Zo staan daar ontwerpkaders in die richtinggevend zijn voor designers. Ook kunnen ze het plan gebruiken als inspiratiebron.

Het beeldkwaliteitsplan is bewust niet zeer gedetailleerd. Daardoor biedt het voldoende flexibiliteit voor ontwerpers en belanghebbenden om in de ontwerpfase te komen tot haalbare plannen met een goede kwaliteit.

Samenspraak voorlopig ontwerp Stadshart

Het college heeft het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de straten en de pleinen van het Stadshart vastgesteld. Bij het maken van het voorlopig ontwerp is een klankbordgroep betrokken geweest. Deze bestond uit een afvaardiging van bewoners en ondernemers van het Stadshart en de Toegankelijkheidsraad. Een schouwronde door het Stadshart en gesprekken met de klankbordgroep vormden mede de basis voor het ontwerp. Ook is het voorlopig ontwerp besproken op een samenspraakavond in mei en ter reactie aangeboden via doemee.zoetermeer.nl. Het eindverslag van de samenspraak en het voorlopig ontwerp vindt u onderaan deze pagina.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.