Upgrade Stadshart

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > Upgrade Stadshart

Upgrade Stadshart

Het Stadshart van Zoetermeer krijgt de komende jaren een volledig nieuwe uitstraling met meer kleur en sfeer. De winkelpanden worden groter, het openbaar gebied wordt aangepakt en de parkeergarages zijn opgeknapt. Dit doen we in samenwerking met vastgoedeigenaar Unibail-Rodamco-Westfield en andere eigenaren in het Stadshart.

Om het Stadshart nu en in de toekomst aantrekkelijk te houden krijgt een deel van het openbaar gebied in het Stadshart een nieuwe inrichting. Buro Sant en Co heeft in samenspraak met een aantal stakeholders, zoals de eigenaar en een klankbordgroep, een definitief ontwerp gemaakt voor het openbaar gebied. Bekijk hier het definitief ontwerp (pdf).

Er zijn verschillende vastgoedeigenaren in het Stadshart. De gemeente wil ook graag met hen afspraken maken over de herinrichting van de gebieden die op dit moment buiten het project vallen, omdat de gemeente voor het gehele Stadshart dezelfde uitstraling wil hebben.

impressie opgeknapt Stadshart

Laatste nieuws

Op 30 juli 2020 heeft de gemeente officieel bekend gemaakt dat aannemer Bunnik het werk tussen het Spazio en Driekant (winkel Douglas) gaat uitvoeren. De selectie is uitgevoerd op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) genoemd. De plannen van de verschillende aannemers die hebben ingeschreven zijn o.a. beoordeeld op de criteria: omgevingsmanagement, samenwerking, planning en duurzaamheid.

De aannemer start haar werkzaamheden begin september 2020. De totale werkzaamheden nemen zo'n 2 jaar in beslag en worden gefaseerd uitgevoerd. Naar verwachting levert de aannemer uiterlijk eind april 2022 het totale werk op.

Het gebied dat de aannemer zal opknappen loopt van het Spazio tot aan Driekant (winkel Douglas). Daarnaast zal ook de Brusselstraat opnieuw worden ingericht. Dit wordt een fietsstraat.

kaart met gebied werkzaamheden Stadshart

Tijdens de uitvoering houdt de aannemer rekening met de coronamaatregelen die genomen zijn in het Stadshart. Winkels en horeca blijven bereikbaar, met inachtneming van de 1,5 meter.

Kap bomen Stadshart

Voor de uitvoering van het nieuwe ontwerp is het nodig dat de gemeente negen bomen kapt en twee bomen verplaatst. In het nieuwe ontwerp worden elf nieuwe bomen geplant. Op 23 juli 2020 heeft de gemeente voor de kap en de verplanting een omgevingsvergunning aangevraagd.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.