Stadstuin en Warande

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > Stadstuin en Warande

Stadstuin en Warande

Verbouwing winkelpanden en paviljoens aan Warande.

Vastgoedeigenaar Unibail-Rodamco-Westfield en het mboRijnland verbouwen de winkelpanden aan de Warande tot leer-werkruimtes voor studenten. Daar kunnen ze zelfstandig praktijkervaring opdoen voor hun studie. In november 2020 heeft mboRijnland de Giftstore geopend, gerund door studenten van de opleiding Economie. Naast de giftstore openen op den duur ook een American Diner genaamd Da’s mooi, Diner@school en KinderPlaza hun deuren. Binnen deze bedrijven zijn studenten van de opleidingen Entree en Welzijn.

Samen met omwonenden en gebruikers zijn verbetermaatregelen benoemd voor de stadstuin. De verbetermaatregelen gaan over de openheid en toegankelijkheid van het park, kwaliteit in materialen en plekken, gebruikersdoelgroepen en het beter benutten van de hoogteverschillen en de waterpartij. Deze verbetermaatregelen zijn vertaald in een schetsontwerp. Tijdens het samenspraaktraject hebben de deelnemers ook laten weten tevreden te zijn met de stadstuin in de huidige staat. De gemeente wil een kwaliteitsimpuls voor de binnenstad. Het verbeteren van de toegankelijkheid van het park kan daaraan bijdragen. Het college ziet op dit moment geen financiële mogelijkheden voor de uitvoering van dit schetsontwerp en heeft hierover de gemeenteraad geïnformeerd. Het raadsmemo hierover vindt u hieronder bij de te downloaden documenten.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

  • dinsdag 27 april
  • woensdag 5 mei
  • donderdag 13 mei
  • maandag 24 mei