Plataanhout

Plataanhout

Nieuwbouw Plataanhout voor jonge starters en 55+ers.

Aan het Plataanhout komen 27 nieuwbouwwoningen, waarvan de helft is bestemd voor jongere starters en de andere helft voor 55+ers. De 55+ woningen komen op de begane grond en de starterswoningen op de eerste verdieping. In de praktijk gaat het vooral om starters van 25 jaar en ouder, vanwege de afmetingen van de woningen (3-kamer), de bijbehorende huurprijs en de opgebouwde wachttijd om voor een woning in aanmerking te komen.

Over de komst van de woningen is vanaf 2015 een intensief samenspraaktraject met bewoners van het Plataanhout en met woningcorporatie De Goede Woning doorlopen. Dit is afgerond met een eindverslag samenspraak dat op 17 mei 2018 naar de gemeenteraad is gestuurd.

Stand van zaken

Op 17 februari 2020 heeft de Raad het bestemmingsplan Plataanhout vastgesteld. Op 19 februari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning verleend.

Vanaf 28 februari 2020 liggen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning ter inzage. Voor de mogelijkheden om beroep in te stellen tegen het besluit om het bestemmingsplan vast te stellen en de omgevingsvergunning te verlenen, wordt verwezen naar de publicatie die op 27 februari 2020 is gedaan in het Gemeenteblad en de Staatscourant. Deze publicatie kan hieronder ook worden gedownload.

In de publicatie is aangegeven waar de besluiten met bijbehorende stukken zijn in te zien. Een geanonimiseerde versie van de omgevingsvergunning (zonder de bijlagen) en het bestemmingsplan kunnen daarnaast hieronder worden gedownload.

Te downloaden:

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.