Plan Zenobia

Plan Zenobia

Vergroot afbeelding: luchtfoto Zenobiagang

Deelgebied Zenobia maakt onderdeel uit van het Katwijkerlaantracé. In 2013 is het bestemmingsplan Rokkeveen aangepast zodat in dit gebied levensloopbestendige woningen kunnen worden gerealiseerd. Dura Vermeer en zorgaanbieder Cardia realiseren hier een zorggebouw voor verpleging en dementerende ouderen. Naast de zorgwoningen worden er 14 levensloopbestendige appartementen gebouwd.

De verwachting is dat het zorggebouw en de appartementen in het 4e kwartaal 2020 worden opgeleverd. Half oktober 2020 start de gemeente met het woonrijp maken van het openbaar gebied. Omwonenden hebben hierover een brief ontvangen.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar projectenpmv@zoetermeer.nl.

Ideeënschets Zenobiagang

Klik op de afbeelding om de ideeënschets te bekijken in groter formaat (pdf)

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.