Plan Milena

Plan Milena

Vergroot afbeelding: luchtfoto Milenagang

In deelgebied Milena komen twee appartementengebouwen met een groen middengebied. De Goede Woning en Zorgaanbieder Fundis hebben een complex met 48 zorgwoningen gerealiseerd. Wonen á la Carte gaat in het tweede appartementengebouw aan de Milenagang levensloopbestendige appartementen realiseren. Om te parkeren komt er een parkeerstraat aan de zijde van de Nathaliegang. Deze nieuwe straat heet de Naomigang.

Katwijkerlaantracé: deelgebied Milena

De zorgwoningen van De Goede Woning zijn inmiddels opgeleverd.

Op het deel van de locatie, nabij de Naomigang, zal Wonen à la Carte 15 koopappartementen realiseren. Kijk voor meer informatie op www.arcrokkeveen.nl. In de tweede helft van 2021 zal Batenburg Bouw & Ontwikkeling starten met de bouw.

De oplevering is gepland in het eerste kwartaal van 2023.

Participatie

Op 19 november 2020 organiseerde Wonen à la Carte een online bijeenkomst om de omwonenden verder te informeren over de concept-planuitwerking van het gebouw. Bekijk hier de presentatie (pdf). Tijdens de bijeenkomst gaf de gemeente aan dat het plan uit 2017 om in het middengebied een rozentuin aan te leggen helaas niet meer haalbaar is vanwege de hoge onderhoudskosten. Er is inmiddels een nieuw beplantingsvoorstel voor het groengebied gemaakt waarin diverse bomen en struikbeplantingen verwerkt zijn. U kunt dit voorstel vinden op doemee.zoetermeer.nl. Onder het kopje lopende projecten vindt u het project Groengebied Milenagang/Naomigang. Ook kunt u op de Doemee website een 3D animatie van het groengebied bekijken en staat er een toelichting op het beplantingsvoorstel met een aantal 3D impressietekeningen. Hier staat bij vermeld welke beplanting de gemeente in het groengebied voorstelt.

Omwonenden van de Milenagang/Naomigang konden via doemee.zoetermeer.nl tot en met 29 juni reageren op het beplantingsvoorstel. Het voorstel krijgt één wijziging naar aanleiding van de participatie. Enkele bewoners hebben gevraagd een moerascypres te vervangen. Deze boom is dood en zal verwijderd worden. Op deze plek komt een solitaire struik (Prunus 'Umeniko' / sierkers). Het document met de ontvangen reacties en de beantwoording van de gemeente vindt u onderaan bij de te downloaden documenten.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar projectenpmv@zoetermeer.nl.

Meer informatie

Voor achtergrondinformatie over het project van de 15 levensloopbestendige woningen, kunt u terecht op de website van Wonen à la Carte: www.arcrokkeveen.nl.

Bouwplan Milenagang

Klik op de afbeelding om het bouwplan te bekijken in groter formaat (pdf)

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.