Nieuwe Driemanspolder

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > Nieuwe Driemanspolder

Nieuwe Driemanspolder

De Nieuwe Driemanspolder is de naam van een nog aan te leggen recreatie- en waterbergingsgebied tussen Zoetermeer, Den Haag en Leidschendam-Voorburg.

Waar nu nog akkers liggen, kunnen bezoekers straks in een landschapspark wandelen, fietsen, varen en op andere manieren van de natuur genieten. De Nieuwe Driemanspolder is belangrijk voor de veiligheid in deze regio: bij extreme regenval is hier ruimte voor overtollig water uit de omgeving. Volgens de huidige plannen is het gebied rond 2020 klaar.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland ontwikkelt het nieuwe recreatie- en waterbergingsgebied. Hierbij zijn de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg betrokken. Zij zorgen straks voor het beheer van het droge deel van het gebied.

De actuele stand van zaken en uitgebreide informatie over het project is te vinden op www.n3mp.nl.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.