Nieuwbouw IKC/VSO de Keerkring

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > Nieuwbouw IKC/VSO de Keerkring

Nieuwbouw IKC/VSO de Keerkring

In juni 2016 is het integraal huisvestingsplan onderwijs vastgesteld door de gemeenteraad. De nieuwbouw van IKC/VSO de Keerkring in de wijk Buytenwegh De Leyens (Chaplinstrook 2-4) is onderdeel hiervan. Het gebouw wordt volledig afgestemd op de inhoudelijke visie van het speciale en voorgezet speciale onderwijs. Naast de school worden ook een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang voor deze speciale groep kinderen in het integraal kindcentrum gehuisvest.

schoolgebouw Chaplinstrook

Het project bevindt zich nu in de definitiefase waarin het ambitiedocument en Programma van Eisen worden opgesteld en vastgesteld. De architect gaat zich na deze fase bezig houden met het voorlopig ontwerp waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Vervolgens wordt de aanbesteding opgestart waarna de realisatiefase ingaat, naar verwachting tijdens schooljaar 2018/2019. De ingebruikname staat gepland vanaf het schooljaar 2019/2020.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.