Nieuw politiebureau en woningbouw Denemarkenlaan

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > Nieuw politiebureau en woningbouw Denemarkenlaan

Nieuw politiebureau en woningbouw Denemarkenlaan

De Denemarkenlaan is een van de 14 locaties in Zoetermeer die door de gemeenteraad in 2018 zijn aangewezen voor een spoedige start van woningbouw om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen in onze stad. Ook is er het plan om een nieuw politiebureau te bouwen op een deel van het huidige parkeerterrein aan de Denemarkenlaan.

Nieuw politiebureau

Het huidige politiebureau aan het Burgemeester Wegstapelplein is verouderd. Voor een nieuw bureau gaat de voorkeur uit naar de Denemarkenlaan. Deze plek heeft een centrale ligging en goede ontsluiting naar de hoofdwegen van Zoetermeer.

Op 26 november 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om samen met de politie onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een nieuw politiebureau. Op 28 januari 2020 ondertekenden burgemeester Aptroot en Waldo de Boer, hoofd van het politiedistrict Zoetermeer/Leidschendam-Voorburg een intentieovereenkomst. Als de verdere uitwerking positief is en de gemeenteraad akkoord gaat met de plannen, zal de nieuwbouw van het politiebureau halverwege 2021 starten en in 2023 klaar zijn.

Stand van zaken

De gemeente en de politie maken in de komende periode nadere afspraken over de ontwikkeling en realisatie van het nieuwe bureau. Zodra het ontwerp van het gebouw en de inrichting van het openbaar gebied verder uitgewerkt zijn, worden omwonenden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Naar verwachting zal dit halverwege 2020 zijn. Eind november hebben omwonenden een eerste brief ontvangen over de plannen. Deze vindt u bij de te downloaden documenten.

plek nieuw politiebureau

Kavelpaspoort voor woningbouw

Voor de ontwikkeling van woningbouw aan de Denemarkenlaan heeft de gemeenteraad in 2018 een kavelpaspoort vastgesteld met de gewenste ontwikkelrichting. Dit betreft het type woningen, doelgroepen, parkeren en bouwhoogte. Als er een concreet woningbouwplan is, zullen omwonenden en andere geïnteresseerden betrokken worden bij de invulling van de locatie, zoals het openbaar gebied, architectuur en verkeer.

luchtfoto Denemarkenlaan

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over de Versnellingsagenda Woningbouw.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.