Kwadrant B&F

Kwadrant B&F

Kwadrant B&F, het voormalige volkstuinencomplex, verandert in een nieuw woongebied. De locatie is gelegen tussen de Australiëweg, de Oostweg, Van der Hagenstraat en de Zegwaartseweg.

Plan

Het plan bestaat uit circa 536 woningen, waaronder 94 sociale huurwoningen, 200 vrije sector huurwoningen en 186 koopwoningen. Er zijn in deze ontwikkeling ook maatschappelijke functies toegevoegd, namelijk een kleinschalig zorgconcept van circa 40 zorgappartementen en een woonconcept van Stichting Villa Eigenwijze van 16 appartementen voor jongvolwassen kinderen met een verstandelijke beperking en/of autisme.

Ambitiedocument

De raad heeft in maart 2018 het ambitiedocument voor deze locatie vastgesteld en de opdracht aan het college gegeven om op basis hiervan in gesprek te gaan met marktpartijen over de ontwikkelingen. De ontwikkelcombinatie, AM B.V., Dura Vermeer Bouw Zuid West B.V. en Synchroon B.V, heeft een stedenbouwkundig plan voor Kwadrant B&F uitgewerkt. Het plan voldoet aan het vastgestelde ambitiedocument en kan uitgewerkt worden tot een voorlopig en definitief ontwerp. Het plan voldoet aan het ambitiedocument en is op 14 juli 2020 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Weer een stap verder in ontwikkelingen

De gemeente en de ontwikkelcombinatie AM, Dura Vermeer Bouw Zuid West B.V en Synchroon hebben in februari 2021 hun handtekeningen gezet onder de reserveringsovereenkomst. Met deze ondertekening hebben de partijen afgesproken om de komende 1,5 jaar te werken aan een inrichtingsplan voor het gebied Kwadrant B&F, een groene en parkachtige woonomgeving onder de naam 'Edisonpark'.

Marc Rosier (wethouder Stedelijke ontwikkeling), David Snelleman (Directeur Dura Vermeer Bouw Zuid West) Tobias Verhoeven (Directeur Synchroon), Annemarie Jol (Adjuct-directeur AM ZuidwestSynchroon)

Stedenbouwkundig plan

Het plan van de ontwikkelcombinatie, genaamd Edisonpark, is om Kwadrant B&F om te vormen naar een groen-stedelijk, parkachtige woonomgeving waarin velen een plek naar eigen wens kunnen vinden.

In de huidige situatie wordt het plangebied doorsneden door de Edisonstraat. In het nieuwe plan wordt de Edisonstraat naar de rand van het plangebied verlegd (conform het ambitiedocument). Daardoor ontstaat er een aaneengesloten, parkachtig woonmilieu waarin verschillende doelgroepen in verschillende woningtypen gehuisvest kunnen worden. Zo is ook voorzien in kleinschalig wonen voor ouderen, als onderdeel van de woontoren aan de oostkant van het plan. Alle bouwblokken staan in of aan het Edisonpark. Met als verbindend karakter het overal aanwezige groen.

Aan de rand van het gebied worden appartementen gerealiseerd. In het binnengebied wordt grondgebonden programma gerealiseerd, omgeven door privé, mandelig en openbaar groen.

Het Edisonpark vormt een stevige schakel tussen de hoogbouw van Palenstein aan de westzijde en de toekomstige woningbouwopgave in het Van Tuyllpark aan de oostzijde. Maar ook de woningbouwinitiatieven in Kwadrant A sluiten hierop aan.

Het plan moet nog verder uitgewerkt worden tot een voorlopig en definitief ontwerp.

Stedenbouwkundige opzet van de ontwikkelcombinatie

Woningbouwambitie raad

De woningbouwplannen dragen bij aan de ambitie van de gemeenteraad om in de komende 10 tot 15 jaar tenminste 700 woningen per jaar bij te bouwen. Daarnaast zorgen deze plannen voor doorstroming binnen Zoetermeer. Met de ontwikkeling van Kwadrant B&F wordt de woningvoorraad binnen zeven jaar aangevuld met circa 536 woningen.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

  • dinsdag 27 april
  • woensdag 5 mei
  • donderdag 13 mei
  • maandag 24 mei