Gemeente en ondernemers investeren in de Dorpsstraat

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > Gemeente en ondernemers investeren in de Dorpsstraat

Gemeente en ondernemers investeren in de Dorpsstraat

De Dorpsstraat vormt het historische hart van Zoetermeer en heeft als winkelstraat en uitgaansgebied een uniek karakter in de binnenstad van Zoetermeer. De gemeente, winkeliers, horeca, vastgoedeigenaren, bewoners en andere partijen rond de Dorpsstraat willen er samen voor zorgen dat de Dorpsstraat ook in de toekomst een bijzondere en aantrekkelijke straat blijft.

Zij werken met elkaar aan realisatie van de volgende ambities:

  • De Dorpsstraat als belevenis
  • De Dorpsstraat als bijzonder woon- en werkmilieu
  • De Dorpsstraat verbonden met de stad

Film 'De Dorpsstraat nu en in de toekomst'

beginscherm film over de Dorpsstraat nu en in de toekomst

Fietsen in de Dorpsstraat

De gemeente zoekt oplossingen voor de problemen die men ervaart met fietsers in de Dorpsstraat waar ook lopende bezoekers zijn. Adviesbureau Mobycon heeft hier onderzoek naar gedaan en een advies opgesteld.

Mobycon hield een enquête onder bezoekers, inwoners en ondernemers van de Dorpsstraat. Ook heeft het bureau met een werkgroep bestaande uit een aantal bewoners en ondernemers uit de Dorpsstraat een advies opgesteld met een oplossing. Op 28 augustus 2018 zijn de enquêteresultaten en het advies gepresenteerd aan geïnteresseerde bewoners. Bekijk hier de presentatie en het verslag van deze avond.

Ook is advies uitgebracht door inwoners, ondernemers, winkelende voetgangers en fietsers in de Dorpsstraat via een ingestelde adviesgroep met belanghebbenden, een brede enquête alsmede een samenspraakavond.

Om de balans te vinden tussen de bereikbaarheid van de straat en de subjectieve veiligheid (en reputatie) van de straat wordt daarom op basis van het advies een gefaseerde aanpak uitgevoerd. Als eerste fase worden inrichtings- en gedragsveranderende maatregelen ingezet. Een voorbeeld hiervan is het zodanig opstellen van uitstallingen dat er meer ruimte ontstaat voor fietsers en voetgangers. De maatregelen gaan deze zomer van start.

Winkeliers en vastgoedeigenaren aan de slag met nieuwe uitstraling Dorpsstraat

Het Dorpsstraatoverleg en de gemeente willen ondernemers en winkeliers van de Dorpsstraat helpen om de mogelijkheden van hun unieke straat optimaal te gaan benutten. Zij ontwikkelden samen een inspiratiemagazine met tips, sfeerbeelden en ideeën om de uitstraling van de straat te verbeteren en meer eenheid aan te brengen. Een marketingspecialist gaat winkeliers en vastgoedeigenaren in aanvulling daarop gratis adviseren hoe zij de gevels van hun winkels kunnen aanpassen.

Het inspiratiemagazine brengt in beeld hoe de Dorpsstraat er in de toekomst uit zou kunnen zien en waar de Dorpsstraat ondernemers naartoe willen werken.

De ideeën in het magazine en de ondersteuning door de marketingspecialist komen voort uit de Visie Dorpsstraat, de adviezen uit het positioneringsonderzoek, en de opbrengsten uit de eerder georganiseerde pop-up store.

Download het inspiratiemagazine "Dorpsstraat van de toekomst, straat in ontwikkeling" (pdf).

Artist impressions

Voor de ondernemers van de Dorpsstraat zijn impressies gemaakt waarop zijn kunnen zien op welke manier het straatbeeld verbetert bij de aanpassing van de gevelreclame, de uitstallingen, bankjes en reclameborden. In de tekeningen is rekening gehouden met het geldende reclamebeleid, het inspiratiemagazine en de authenticiteit van de straat en panden, zodat geïnteresseerde ondernemers de verbeteringen direct en eenvoudig kunnen realiseren. De tekeningen zijn impressies. Dat betekent dat ze geen vast kader zijn. De verbeeldingen zijn bedoeld om een concretere vertaling te bieden van het inspiratiemagazine. U kunt hier de impressies bekijken.

Toekomstvisie Dorpsstraat

De ambities voor de versterking van de Dorpsstraat zijn vastgelegd in de Toekomstvisie Dorpsstraat 2030 (pdf). Deze is tot stand gekomen met inzet van alle betrokken ondernemers, bewoners en organisaties in en rond de Dorpsstraat en unaniem vastgesteld door de gemeenteraad.

De eerste activiteiten die de ambities helpen realiseren zijn een uitdagend marketingplan met een evenementenkalender en een vernieuwde bedrijven investeringszone (BIZ). Deze maken onderdeel uit van een nog verder gezamenlijk vast te stellen uitvoeringsagenda die eind 2016 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Positioneringsonderzoek

Op dit moment wordt er een onderzoek uitgevoerd met als doel het opstellen van een gebiedsprofiel voor de Dorpsstraat, samengesteld uit een heldere positionering, kansrijke doelgroepen, passende branches/functies en een merk voor de straat. Voortvloeiend uit dit profiel worden ook concrete acties en maatregelen voorgesteld die vervolgens een plek krijgen in de uitvoeringsagenda. Ook investeringen in de openbare ruimt worden hierin opgenomen.

Drukte in de Dorpsstraat wordt gemeten

In de Dorpsstraat wordt de stroom bezoekers en voorbijgangers in kaart gebracht. Het telsysteem is op verzoek van de gemeente onlangs uitgebreid van één naar vijf punten om meer inzicht te krijgen in de bezoekersstromen. Met de meetgegevens kan het gemeentelijk beleid optimaal ingezet worden en kunnen winkeliers hun personeelsbestand afstemmen op het aantal bezoekers.

Meetpunten

De meetpunten zijn in de Dorpsstraat geïnstalleerd ter hoogte van de huisnummers 43, 75, 86B, 115R en 190A. Via raamstickers worden de bezoekers hierop attent gemaakt.

meetpunten Dorpsstraat

Privacy

De metingen worden gedaan op basis van Wifi-signalen van smartphones. De verkregen signalen zijn niet naar personen herleidbaar en worden geanonimiseerd verwerkt. De Wet bescherming persoonsgegevens schrijft dit ook voor. Meer informatie over de privacy vindt op de website van CityTraffic. Als u dit wenst kunt u ervoor zorgen dat uw telefoongegevens niet worden meegenomen in de tellingen. U kunt hiervoor het opt-out register van CityTraffic invullen. 

Blijvend aantrekkelijk

Met de gegevens willen ondernemers, bewoners, organisaties rondom de Dorpsstraat en de gemeenteraad ervoor zorgen dat de Dorpsstraat ook in de toekomst een bijzondere en aantrekkelijke straat blijft. Dit is vastgelegd in de Toekomstvisie Dorpsstraat 2030.

Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Sinds 1 januari 2017 is de Vastgoed BIZ een feit en gaan eigenaren van panden in de Dorpsstraat Zoetermeer de winkelstraat op een bijzondere manier verbeteren. Inmiddels heeft ook een groep van 25 ondernemers zich in de eerste helft van 2017 verenigd in een nieuw opgerichte (BIZ-)Ondernemersvereniging Dorpsstraat Zoetermeer. Het bestuur heeft voortvarende stappen gezet voor een Ondernemers BIZ waarin winkeliers en horecaondernemers de Dorpsstraat een nieuwe impuls wensen te geven in aanvulling op de activiteiten die de Vastgoed BIZ ontwikkelt. Alle actuele informatie over BIZ Dorpsstraat staat op www.zoetermeer.nl/biz.

Bruisende Binnenstad

De investeringen in de Dorpsstraat zijn een onderdeel van de totale versterking van de binnenstad van Zoetermeer. Samen met onder andere de upgrade van het Stadshart en het Stadhuisplein zorgen alle investeringen voor een kwalitatief, sfeervol en bereikbaar centrum waar Zoetermeerders en bezoekers prettig kunnen winkelen, recreëren en wonen.

Overzicht projecten Binnenstad

www.zoetermeer.nl/binnenstad