Gemeente en ondernemers investeren in de Dorpsstraat

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > Gemeente en ondernemers investeren in de Dorpsstraat

Gemeente en ondernemers investeren in de Dorpsstraat

De Dorpsstraat vormt het historische hart van Zoetermeer en heeft als winkelstraat en uitgaansgebied een uniek karakter in de binnenstad van Zoetermeer. De gemeente, winkeliers, horeca, vastgoedeigenaren, bewoners en andere partijen rond de Dorpsstraat willen er samen voor zorgen dat de Dorpsstraat ook in de toekomst een bijzondere en aantrekkelijke straat blijft.

Zij werken met elkaar aan realisatie van de volgende ambities:

  • De Dorpsstraat als belevenis
  • De Dorpsstraat als bijzonder woon- en werkmilieu
  • De Dorpsstraat verbonden met de stad

Film 'De Dorpsstraat nu en in de toekomst'

beginscherm film over de Dorpsstraat nu en in de toekomst

Compacte en levendige Dorpsstraat

Vanuit eerdere visies en onderzoeken voor de Dorpsstraat, de actualisatie van het Detailhandelsbeleid en de Visie Binnenstad is de gewenste ontwikkelingsrichting duidelijk. De uitgangspunten van de straat zijn goed: relatief veel kleinschalige, specialistische en zelfstandig ondernemers in een historische setting. De Dorpsstraat kampt alleen ook met toenemende leegstand, wat de sfeer en aantrekkelijkheid niet ten goede komt. Er ligt een aantal stevige opgaven naar de toekomst:

  • Inzet op een compact (kern)winkelgebied met aan de randen een meer gemengd aanbod.
  • Een sterke(re) on- en offline profilering qua aanbod, uitstraling, gevoelswaarde en gastvrijheid.

De gemeenteraad heeft op 18 maart 2019 de Detailhandelsnota 2019-2023 met beleidsuitgangspunten vastgesteld. Als gevolg hiervan wordt in 2019 de gezamenlijke opgave voor een compacter en vitaler winkelgebied Dorpsstraat uitgevoerd.

Samenwerken sleutel voor succes

De Ondernemersvereniging ODZ, Vereniging Vastgoed-BIZ, cultuursector en gemeente hebben het afgelopen jaar intensief samengewerkt in een ‘aanjaagteam’ onder begeleiding van een onafhankelijke kwartiermaker. Op basis van de opgaves die er liggen, is met het team de inhoudelijke agenda en planning uitgewerkt. Onderling zijn afspraken gemaakt over taakverdeling, de inzet van budgetten en te boeken resultaten. Elke drie weken kwam het aanjaagteam samen om de voortgang van de acties, planning en resultaten te bespreken en waar nodig bij te sturen.

On- en offline verbindingen

De acties van het aanjaagteam hebben resultaat gehad. In oktober 2019 is de nieuwe huisstijl met bijpassende website gelanceerd, waarvoor ondernemers input hebben geleverd. Vervolgens werd een Social Media Workshop gegeven door twee succesvolle bloggers. Zij deelden ‘tips & tricks’ zodat ondernemers individueel en gezamenlijk als Dorpsstraat meer zichtbaar zijn. Tegelijk werd een ontwerp uitgewerkt om het verblijf van bezoekers aan de Dorpsstraat te verbeteren, met nieuwe bankjes, leilindes en de herinrichting van het horecaplein. Het resultaat is al zichtbaar in de straat.

Wonen nabij voorzieningen

Daarnaast werken de betrokken partijen aan een compacter winkelgebied. Dit is een complexe opgave die een nauwkeurige aanpak vraagt. De leegstand maakt zichtbaar dat er eigenlijk te veel winkels zijn. Gezamenlijk zijn de eerste stappen gezet om het kernwinkelgebied kleiner te maken waardoor aan de randen bijvoorbeeld ook op straatniveau gewoond kan worden.

Wonen nabij voorzieningen is in trek, ook creëert dit extra draagvlak voor de Dorpsstraat en 'leven' in de avonduren. In de aanloopgebieden oost, zuid en west wordt wonen op de begane grond toegestaan. Daar is nu al vraag naar en deze trajecten zijn tijdrovend en kostbaar voor de aanvragers en de gemeente, omdat het afwijkt van het bestemmingsplan. Wij zorgen hierbij als gemeente voor de benodigde onderzoeken (geluid en parkeren). Dit scheelt tijd en geld voor de aanvragers. In het gedefinieerde kernwinkelgebied wordt wonen op de begane grond (nu en straks) niet toegestaan.

Fietsen in de Dorpsstraat

De gemeente zoekt oplossingen voor de problemen die men ervaart met fietsers in de Dorpsstraat waar ook lopende bezoekers zijn. Adviesbureau Mobycon heeft hier onderzoek naar gedaan en een advies opgesteld. Ook heeft een ingestelde adviesgroep advies uitgebracht met inwoners, ondernemers, winkelende voetgangers en fietsers in de Dorpsstraat en belanghebbenden via een brede enquête en een samenspraakavond.

Mobycon hield een enquête onder bezoekers, inwoners en ondernemers van de Dorpsstraat. Ook heeft het bureau met een werkgroep bestaande uit een aantal bewoners en ondernemers uit de Dorpsstraat een advies opgesteld met een oplossing. Op 28 augustus 2018 zijn de enquêteresultaten en het advies gepresenteerd aan geïnteresseerde bewoners.

Om de balans te vinden tussen de bereikbaarheid van de straat en de subjectieve veiligheid (en reputatie) van de straat wordt daarom het advies in fases uitgevoerd. Als eerste fase worden inrichtings- en gedragsveranderende maatregelen ingezet. Een voorbeeld hiervan is het zodanig opstellen van uitstallingen dat er meer ruimte ontstaat voor fietsers en voetgangers.

Winkeliers en vastgoedeigenaren aan de slag met nieuwe uitstraling Dorpsstraat

Het Dorpsstraatoverleg en de gemeente willen ondernemers en winkeliers van de Dorpsstraat helpen om de mogelijkheden van hun unieke straat optimaal te benutten. Zij ontwikkelden samen een inspiratiemagazine met tips, sfeerbeelden en ideeën om de uitstraling van de straat te verbeteren en meer eenheid aan te brengen. Een marketingspecialist gaat winkeliers en vastgoedeigenaren gratis adviseren hoe zij de gevels van hun winkels kunnen aanpassen. Het inspiratiemagazine brengt in beeld hoe de Dorpsstraat er in de toekomst uit kan zien en waar de ondernemers uit de Dorpsstraat naartoe willen werken.

De ideeën in het magazine en de ondersteuning door de marketingspecialist komen voort uit de Visie Dorpsstraat, de adviezen uit het positioneringsonderzoek, en de opbrengsten uit de eerder georganiseerde pop-up store.

Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Sinds 1 januari 2017 is de Vastgoed BIZ een feit en gaan eigenaren van panden in de Dorpsstraat Zoetermeer de winkelstraat op een bijzondere manier verbeteren.

Bruisende Binnenstad

De investeringen in de Dorpsstraat zijn een onderdeel van de totale versterking van de binnenstad van Zoetermeer. Samen met onder andere de upgrade van het Stadshart en het Stadhuisplein zorgen alle investeringen voor een kwalitatief, sfeervol en bereikbaar centrum waar Zoetermeerders en bezoekers prettig kunnen winkelen, recreëren en wonen.

Overzicht projecten Binnenstad

www.zoetermeer.nl/binnenstad

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

  • dinsdag 27 april
  • woensdag 5 mei
  • donderdag 13 mei
  • maandag 24 mei