Canadalaan

Canadalaan

Voor deze locatie heeft de gemeenteraad ingestemd met de realisatie van 60 jongerenwoningen en 44 parkeerplaatsen. Dit gebied is de beeldbepalende entree naar het Stadshart. Voorafgaand aan de ontwikkeling van deze locatie moet nog wel onderzoek plaatsvinden naar de samenhang met de plannen voor vernieuwing van het Stadshart. Daarnaast vragen de onderwerpen 'parkeren' en 'windklimaat' om specifieke aandacht bij de verdere uitwerking.

Op dit moment werkt de gemeente aan een nieuwe visie voor de binnenstad. De Canadalaan wordt in deze visie meegenomen. Omwonenden worden tijdig betrokken bij eventuele toekomstige ontwikkelingen.

Bijeenkomsten

In november 2015 en januari 2016 organiseerde de gemeente twee bewonersbijeenkomsten over de haalbaarheid van jongerenwoningen op de locatie Canadalaan. Bewoners konden hun mening geven, in discussie gaan en vragen stellen over de plannen.

Hieronder vindt u meer informatie over de bewonersbijeenkomsten voor deze locatie en de bijbehorende documenten in pdf-formaat.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.