Cadenza 2: nieuwe plannen voor woningbouw

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > Meer woningen voor starters op de woningmarkt > Cadenza 2: nieuwe plannen voor woningbouw

Cadenza 2: nieuwe plannen voor woningbouw

De locatie Cadenza 2 aan de Italiëlaan is al enige jaren in beeld om woningbouw voor jonge starters te realiseren. Het plan bestond oorspronkelijk uit 60 appartementen voor jongeren. Hierover heeft intensieve samenspraak met omwonenden plaatsgevonden. Om financiële redenen werd in 2016 door de raad geen groen licht gegeven aan een verdere ontwikkeling van de locatie.

Het college heeft nu, mede op verzoek van de raad (zie raadsvergadering van 13 februari 2017, de mogelijkheden onderzocht voor een budget neutrale ontwikkeling en een mix van huur- en koopappartementen op de locatie Cadenza 2. De gemeenteraad wil dit najaar een besluit nemen over het voorstel. Meer informatie kunt u vinden in het raadsvoorstel 'Scenario's Cadenza 2'.

Kijk hier voor meer informatie over de nieuwe plannen voor Cadenza 2.

Korte terugblik

In oktober en december 2015 gingen omwonenden van de locatie Cadenza 2 tijdens samenspraakbijeenkomsten in discussie over de woningbouwplannen, gaven hun mening hierover en was er gelegenheid om vragen te stellen. Onderaan deze pagina vindt u de documenten hierover in pdf-formaat.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.