Cadenza 2: een nieuw woningbouwplan

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > Cadenza 2: een nieuw woningbouwplan

Cadenza 2: een nieuw woningbouwplan

grasveld Denemarkenlaan

De locatie Cadenza 2 aan de Italiëlaan is al enige jaren in beeld voor woningbouw. De gemeenteraad heeft in maart 2018 de uitgangspuntennotitie Cadenza 2 vastgesteld. De wens is om hier jongerenwoningen en appartementen te realiseren.

Verkoopprocedure

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 juni 2020 ingestemd met de start van de procedure om een ontwikkelaar te selecteren die nieuwbouw zal realiseren op deze locatie. De verkoopprocedure ging van start in juni 2020 en is in februari 2021 afgerond. Er is een projectontwikkelaar gevonden die de woningbouw wil realiseren.

Participatie via doemee.zoetermeer.nl en digitale bijeenkomst

Door de huidige coronamaatregelen vindt de participatie digitaal plaats. Vanaf 1 april vindt u informatie over het project op het digitale participatieplatform doemee.zoetermeer.nl en kunt u tot 15 april reageren op het plan en uw eventuele vragen stellen. Ook vindt aansluitend op 22 april 2021 in de avonduren de digitale bijeenkomst plaats. Zowel de ontwikkelaar als de gemeente zijn bij de bijeenkomst aanwezig om het ontwerp te presenteren en uw vragen te beantwoorden. Het verslag van deze bijeenkomst is twee weken later in te zien op de website doemee.zoetermeer.nl. Omwonenden hebben op 16 maart hierover een brief ontvangen.

In de brief is nog geen programma of tijdstip vermeld. Op 8 april komt een herinneringsbrief waarin wij u nogmaals attenderen op doemee.zoetermeer.nl. Daarnaast zal in deze brief informatie staan over het programma en de aanvangstijd en eindtijd van de digitale bijeenkomst.

In de brief van 16 maart 2021 staat dat wij uw aanmelding voor de bijeenkomst uiterlijk 5 april 2021 ontvangen. Graag verlengen wij deze datum tot en met 15 april. Na de aanmelding krijgt u de uitnodiging met programma voor de digitale participatiebijeenkomst toegestuurd, samen met een instructie over hoe u kunt deelnemen aan deze bijeenkomst.

Bestemmingsplan

De huidige bestemming van de locatie is 'Verkeer'. Om woningbouw mogelijk te maken, is een bestemmingswijziging nodig. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 juni 2020 ook ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan en dit naar de gemeenteraad gestuurd. Dit voorontwerp is besproken in de commissie Stad. Meer informatie over het bestemmingsplan vindt u vanaf 1 april ook op doemee.zoetermeer.nl. Tijdens de participatiebijeenkomst gaan we hier uiteraard verder op in.

Per e-mail op de hoogte blijven?

Wilt u per e-mail op de hoogte blijven van het project, dan kunt u zich aanmelden voor onze e-maillijst via projectenpmv@zoetermeer.nl.

Een korte terugblik (archief)

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

  • dinsdag 27 april
  • woensdag 5 mei
  • donderdag 13 mei
  • maandag 24 mei